Dünya

"Dünya Bankası, Koronavirüs salgınında yoksul ülkelere yardım etmekte başarısız oldu"

04 Aralık 2020 11:49

Oxfam'ın yaptığı bir araştırma, düşük gelirli ülkelerde milyonlarca insanın, Dünya Bankası acil fonunda milyarlarca dolar olmasına rağmen Koronavirüs pandemisi sırasında sağlık hizmeti alamadığını ya da hizmetin bedelini ödemek zorunda kaldığını ortaya koydu. 

Oxfam'ın hazırladığı bir rapor, Dünya Bankası'nda Koronavirüs salgınında acil sağlık fonu kapsamındaki 6 milyar doların, sağlık sistemlerini güçlendirmek ya da hizmete erişimi kolaylaştırmak için kullanılamadığını gösterdi. 

Oxfam, Dünya Bankası'nın suya, hijyen servislerine erişim desteği ve kamu sağlığı promosyonu planlarını inceledi. Raporla ilgili açıklama yapan Oxfam sağlık politikaları danışmanı Anna Marriot, "Bir küresel sağlık krizinin ortasındayız. Bütün ülkeler gittikçe artan bir sağlık hizmeti ihtiyacıyla karşı karşıya. Dünya Bankası'nın liderliğine ve fonlamasına bugün kadar ihtiyaç duyulan bir zaman olmamıştı. Yoksul ülkelerin ücretsiz sağlık hizmeti, sağlık çalışanlarına destek gibi konularda acilen harekete geçilmeli" dedi. 

Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin Koronavirüs salgını sırasında bütün sağlık hizmeti ödemelerini durdurmasını önermişti. Öte yandan Dünya Bankası'nın proje ülkelerinden yüzde 89'u bu öneriye uyamadı. 

Oxfam, Dünya Bankası'nın pandemide ücretsiz sağlık hizmetini sağlamasının ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.