Ekonomi

DÖVİZ DEPO PİYASASI'NDAKİ ARACILIK İŞLEMLERİNE SON    ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 15:16

-DÖVİZ DEPO PİYASASI'NDAKİ ARACILIK İŞLEMLERİNE SON    ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Merkez Bankası'nın, Döviz ve Efektif Piyasaları Döviz Depo Piyasası'ndaki aracılık işlemlerine bugünden itibaren son verildi.  İhtiyacın azaldığı dikkate alınarak 3 ay vadeli repo ihalelerine son verilirken, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo imkanının da sadece gecelik vadede kullandırılması kararı alındı.   Merkez Bankası'ndan Döviz ve Efektif Piyasalarıyla, Açık Piyasa İşlemleri uygulamalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.  Açıklamada, Bankanın küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla Ekim 2008 döneminden itibaren döviz ve Türk Lirası likiditesine yönelik çeşitli önlemler aldığı hatırlatılarak, söz konusu önlemlerin finansal istikrarın sağlanmasına önemli ölçüde destek sağladığı kaydedildi.  Uluslararası piyasalardaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, 14 Nisan'da yapılan duyuruyla, kriz sırasında alınan önlemlerden çıkış stratejisinin kamuoyuna açıklandığı belirtilen açıklamada, bu duyuruda, döviz likiditesine ilişkin sağlanan imkanların küresel piyasalardaki normalleşme belirginleştikçe kriz öncesi seviyelere getirilmesinin planlandığının belirtildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi:  ''Bu çerçevede, son dönemde uluslararası likidite koşullarında gözlenen iyileşme ve bankacılık sisteminin döviz likiditesindeki artış dikkate alınarak, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren Merkez Bankası’nın Döviz ve Efektif Piyasaları Döviz Depo Piyasası’ndaki aracılık işlemlerine son verilmiştir. Merkez Bankası’nın söz konusu piyasadaki aracılık işlevi sona ermekle birlikte, bankalar kendilerine tanınan borçlanma limitleri çerçevesinde Merkez Bankası’ndan döviz depo alabileceklerdir. Ancak, söz konusu işlemlerin vadesi, Ekim 2008 dönemi öncesinde olduğu gibi tekrar bir hafta olacaktır.'' -3 AY VADELİ REPO İHALELERİNE SON VERİLDİ- Likitide açığının zaman zaman azalacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu nedenle 3 ay vadeli ihalelere son verildiği bildirildi.  Açıklamada, kriz sürecinde tüm dünyada fon akışlarının zayıflamasının Türkiye'ye yönelik sermaye girişlerini yavaşlatarak likidite açığının artmasına neden olduğu ifade edilerek, likidite açığının kalıcı olmasıyla birlikte, 19 Haziran 2009 tarihinden itibaren Merkez Bankası’nın temel fonlama aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak 3 ay vadeli repo ihalelerinin de kullanılmaya başlandığı hatırlatıldı.   14 Nisan'daki duyuruda ''piyasadaki likidite açığı yüksek düzeylerde devam ettiği sürece likidite açığının düzeyine bağlı olarak tutarı zaman zaman değişse de 3 ay vadeli repo ihalelerinin düzenli bir fonlama aracı olmaya devam edeceği''nin bildirildiği açıklamaya, şöyle devam edildi:  ''Mevcut likidite yönetimi genel çerçevesinin etkin olarak uygulanabilmesi için bir hafta vadeli repo ihaleleriyle fonlanan likidite açığının yaklaşık 4-5 milyar liranın altına düşmemesi gerekmektedir. 14 Ekim 2010 tarihi itibariyle repo ihaleleriyle yapılan fonlama tutarı 13 milyar lira olup, bu tutarın 9 milyar lirası bir hafta vadeli repo ihaleleriyle fonlanan tutardan oluşmaktadır. Önümüzdeki dönemde, gerek Merkez Bankası’nın döviz alımlarının devam etmesi, gerekse Hazine Müsteşarlığı’nın Merkez Bankası nezdindeki hesap bakiyesini azaltması nedeniyle, likidite açığının zaman zaman azalacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, 3 ay vadeli repo ihalelerine ihtiyacın azaldığı dikkate alınarak söz konusu ihalelere son verilmiştir.'' -PİYASA YAPICI BANKALARA TANINAN REPO İMKANI- Merkez Bankası'nın, piyasa yapıcılığı sistemini desteklemek amacıyla, 3 Eylül 2002 tarihinden itibaren piyasa yapıcısı bankalara gecelik ve bir hafta vadelerde önceden ilan ettiği faiz oranları ile repo işlemi imkanı tanıdığı hatırlatılan açıklamada, ''Mevcut koşullarda çıkış stratejisi çerçevesinde aşamalı teknik faiz ayarlaması sürecinin tamamlanmasıyla birlikte temel fonlama aracının politika faiz oranından gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihaleleri olması, buna karşın kısa vadeli diğer borç verme ve borçlanma imkanlarının gecelik vadeli olması nedeniyle, benzer nitelikteki likidite yönetimi araçları arasındaki vade uyumunu sağlamak amacıyla, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo imkanının sadece gecelik vadede kullandırılmasına karar verilmiştir'' denildi.