Gündem

Dokunulmazlık görüşmeleri 28 Nisan’da başlıyor

Komisyonda 129 milletvekili hakkında 562 dokunulmazlık dosyası bulunuyor

25 Nisan 2016 23:29

AKP’nin fezlekesi olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören iki maddelik Anayasa değişikliği teklifi 28 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Anayasa Komisyonu’nda  görüşülecek. Komisyonda 129 milletvekili hakkında 562 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Çetin geçmesi beklenen görüşmelerde CHP 17-25 Aralık hatırlatmasıyla dört eski bakanı da öne sürerken HDP’nin çok sayıda önerge sunacak. CHP ve HDP’den komisyon üyesi olmayan milletvekilleri tarafından  görüşmelerin izlenmesi bekleniyor. AKP’nin teklifi,  dokunulmazlık dosyalarının tek seferde ele alınıp yargıya gönderilmesini öngörüyor.

Teklifin komisyonda kabul edilmesinden sonra Genel Kurul aşamasına geçilecek. Teklifin genel kuruldan geçmesi için 367 oy gerekiyor.

Anayasa'ya eklenecek geçici maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar yargıya gönderilecek. Anayasa'nın ‘yasama dokunulmazlığını’ düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmü uygulanmayacak.