Gündem

Doktorlar 2 günlük greve vatandaşı davet etti

19-20 Nisan’da iş bırakacak olan sağlık çalışanları, hastanelere acil durumlar dışında beklenmeyen vatandaşı etkinliklere çağırıyor: “Hasta olarak gelmeyi

17 Nisan 2011 03:00

T24 - 19-20 Nisan’da iş bırakacak olan sağlık çalışanları, hastanelere acil durumlar dışında beklenmeyen vatandaşı etkinliklere çağırıyor: “Hasta olarak gelmeyin, greve katılın”

Sağlık çalışanları, 13 Mart’ta on binlerin katılımıyla Ankara’da düzenledikleri mitingin ardından bu kez seslerini duyurmak için 2 günlük greve gidiyor. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ve sendikaların katılımıyla 19-20 Nisan’da gerçekleştirilecek iş bırakma eylemine halkın desteği bekleniyor. İlk kez iki günlük iş bırakma eyleminin yapılacağı eylemde sağlık çalışanları, hastanelere acil durumlar dışında beklenmeyen vatandaşı düzenlenen yürüyüş, toplantı ve diğer etkinliklere davet ediyor. Gelinen noktayı “Bıçak kemiğe dayandı” diye özetleyen sağlık çalışanları, yaşadıkları sıkıntıları eylemde vatandaşa anlatabilmeyi amaçlıyor.
Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, grev etkinliğine katılmanın suç oluşturmayacağını bildirdi.

Hastalara bu grevin amacını ve sağlık hizmetinin artık iyice dibe vuracağını anlatmak istediklerini belirten İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, “İş bırakma eyleminin asıl hedefi, vatandaşa nitelikli sağlık hizmeti sunmak” diyerek sağlık çalışanlarını eyleme götüren nedenleri şöyle özetledi:

-  “Tüm sağlık çalışanlarının çok sorunu var. Bir haftada 20 hastane dolaştım. Mutlu doktor  görmedim. Can güvenliği yok, gelir ve çalışma güvenliği yok. Hekimin mesleki bağımsızlığı elinden alınmış durumda. Sağlık Bakanı’nın hastaneleri dolaşmasını tavsiye ediyorum. Hasta memnuniyetiyle ilgili anket yaptırıyorlar bir anket de doktorlara yaptırsınlar.”
-  “Devlet ve üniversite hastanelerinde katkı payı alınıyor. Acillerde katkı payı alınmadığı için vatandaşlar acillere akın ediyor. Her gün yüzlerce acil olmayan hasta acil servislere başvuruyor.”
- “Performansa dayalı sistem nedeniyle 3-5 dakikada hasta bakmak durumundasınız. Normalde bir hastaya sağlıklı şekilde bakabilmek için en az 18 dakika ayırmalısınız. Hasta muayene etmek artık sadece tetkik istemeye indirgenmiş durumda.”
-  “Birkaç yıl sonra hiçbir vatandaşın, üst düzey bürokratların hatta doktorların da hastalandıklarında kaliteli hizmet alamayacağı bir sağlık ortamı oluşacak.”

 
Hekim Hakları Derneği katılmıyor

Yaklaşık 700 doktorun üye olduğu Hekim Hakları Derneği Başkanı Dr. Mehmet Bakar, dernek olarak eyleme katılmayacaklarını söyledi. Bakar, “Hekim haklarının böyle siyasi seçim ortamlarında kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Genel olarak grevler, daha evvelki benzer eylemlerde olduğu gibi seçim öncesine denk getiriliyor. Bunu etik bulmuyorum. Özellikle acil hastaların mağdur edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bu hususta da gerekli hassasiyetin hekimler tarafından gösterildiğine inanıyorum” dedi.
 

Performans sistemi gelir getirici küçük ameliyata yöneltiyor

* Prof. Dr. Cem Terzi: (Türk Cerrahi Derneği Başkanı)

Prof. Terzi, hastanın hekimi seçme özgürlüğü diye başlatılan ücretsiz verilen kamusal sağlık hizmetinin ücretli hale dönüştüğünü, asistanların haftalık çalışma saatlerinin 130 saati bularak gayri insani düzeylere ulaştığını, performans sisteminin hasta bakarak, hasta ameliyat ederek gelir elde etmeye dayanmasıyla eğitim ve araştırmaya zaman kalmadığını anlattı. Performans sistemi yüzünden doktorların gelir getirici ameliyatlara yöneldiğini vurgulayan Terzi, şunları söyledi:
“Küçük çaplı ve hızlı bitirilebilecek ameliyatlar tercih edilirken zor ve komplike hastalardan herkes kaçıyor. Böyle olunca hizmetin kalitesi düşüyor, hasta güvenliği sorunları gelişiyor. Tıbbın kuralları dışında ekononomik gerekçelerle hastalara endikasyon konuluyor. Bu durum mesleğimiz açısından kabus. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde küçük ameliyatlarda son 5 yılda 5-6 kat artış var. Sistem hekimi buna zorluyor.”


‘Bu sistemde kalite değil sayı önemli’

* Prof. Dr. Atıl Yüksel: (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi Başkanı)

- “Performansa karşıyız. Daha fazla hastaya daha az özenle bakılan, hasta başına daha az tetkik istenebilen, kalitenin değil, sayının önemli olduğu bir sistem teşvik edilmektedir.
- Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerini idare etmek istemektedir. Bu durum, akademik özerkliğe aykırıdır.
- Muayenehanelerimizi istiyoruz. Tam Gün’e itirazımız yok ama mesai bitiminden sonra muayenehanelerimizde çalışma hakkımızın elimizden alınmasına var.
- Vatandaşa aktarılan, ‘İstediğiniz öğretim üyesini seçip, ona muayene olacaksınız’ söylemi gerçekçi değildir. Öğretim üyesinin bakacağı hastaları sistem belirler, hastanın isteği değil.
- Performans sistemiyle elde edilen gelir emekliliğe yansımamaktadır.
- Hekimlik, kazanılan paranın ‘ayıp’ olarak algılandığı tek alan. Hekimin kazandığı para lekeli olarak algılanmaktadır. Bu durumdan rahatsızlık duyuyoruz.”ETİKETLER

haber