Ekonomi

Doğu’ya taşınana vergi indirimi geliyor

İmalatlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illere taşıyan tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektöründeki işletmeler, birçok teşvik ile desteklenecek…

12 Eylül 2008 03:00

Eylem Planı, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı toplantıda açıklandı.

Buna göre, bölgedeki belirlenecek illere taşınan işletmeler, yatırımları için KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, SSK işveren primi indirimi, Kurumlar ile Gelir Vergisi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanacak.

İzleme komitesi

Hükümet, ‘Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Eylem Planı’nı tamamladı. Eylem planı, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katıldığı toplantıda açıklandı.

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, bir İzleme ve Değerlendirme Komitesi kurulacağını söyledi.

Zafer Çağlayan da, “Türkiye’de ilk defa bir sektörle ilgili strateji planı hazırladık” dedi.

Eylem planına göre, mevcut işletmelerin gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere, özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki illere taşınmaları desteklenecek.

Yatırıma sınırlı destek

Söz konusu teşviklerden tekstil, hazır giyim ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren asgari 30 işçi çalıştıran işletmeler, 1 Ocak 2009 ve 31 Aralık 2014 döneminde yararlanacak.
Yeni teşvik sisteminde, taşınılacak illerdeki yatırımlar için KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, SSK işveren primi indirimi, Kurumlar ile Gelir Vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi gibi destekler yer alacak. Bu desteklerden fiilen taşınan firmalar yararlanacak. Yani, belirlenen illerde yeni yatırım yapan firmalara bu kapsamdaki teşviklerden yararlanma imkânı sunulmayacak.

Tekstil sektöründe yeni yatırımlara teşvikler ise aşırı kapasite artışına yol açmayacak şekilde, modernizasyon, Ar-Ge, yenileme, tasarım, teknik tekstil ile akıllı tekstil gibi alanlarla sınırlı tutulacak.

2009 sonuna kadar taşınma desteği

Taşınma işlemini hızlandırmak için 2009 sonuna kadar taşınan firmalara ayrıca taşınma desteği verilecek. Diğer destekler ise şöyle:
- Sektörle ilgili istatistiki verilerin AB normlarında paylaşımı serbest bırakılacak.
- Piyasa gözetim ve denetimi etkinleştirilecek.
- Kümelenmeyle ilgili hukuki düzenlemeler oluşturulacak.
- Düşük değerle ithalatın önlenmesi için etkin tedbir alınacak.
- AB’nin imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına Türkiye’nin taraf olması sağlanacak.
- Eximbank kaynakları ile Kredi Garanti Fonu hacmi sektör için geliştirilecek. Alternatif finans modelleri konusunda farkındalık yaratılacak.
- Kütlü pamuk destekleme prim miktarları artırılacak, ödeme miktarı pamuk ekiminden önce ilan edilecek. Pamuk üretim altyapısı ıslah edilecek.
- Sentetik hammadde üretim kabiliyetinin artırılması için petrokimya yatırımları desteklenecek.