Ekonomi

Doğuya taşınan tekstilciye destek var

Üretim sektöründe faaliyette bulunanlardan tesislerini 2010’a kadar Doğu ve Güneydoğu illerine taşıyanlara vergi indirimi geliyor.

07 Şubat 2009 02:00

Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve deri sektöründe faaliyette bulunanlardan üretim tesisini 2010’a kadar Doğu ve Güneydoğu illerine taşıyanlara vergi indirimi geliyor.

İş dünyası başta olmak üzere pek çok kesim krize karşı yeterli önlem alınmadığından şikâyetçi olurken, hükümet vergi indiriminden yeni yatırım desteğine, kısa çalışma ödeneğinden hurda indirimine kadar birçok yenilik içeren iki tasarıyı TBMM’ye sevk etti.

Hazırlanan 34 maddelik paketle, öncelikle büyük ve yeni yatırımların desteklenmesi, yabancı fonların Türkiye’ye çekilmesi amaçlanıyor. Düzenleme, Doğu ve Güneydoğu’ya taşınan işletmelere de yüzde 75’e kadar vergi indirimi desteği sağlanmasını öngörüyor. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile getirilmesi planlanan bazı düzenlemeler şöyle:

2010 yılı sonuna kadar doğuya taşınana indirim

- Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve deri sektöründe faaliyette bulunanlardan üretim tesisini 31 Aralık 2010’a kadar Doğu ve Güneydoğu illerine taşıyan ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayan yatırımcılara, 5 yıl kurumlar vergisi oranının yüzde 75’i geçmemek üzere indirimli uygulanması için Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanlığı’na yetki verildi.

Finans ve sigortacılıkta yatırımlar teşvik edilecek

- Finans ve sigortacılık şirketlerinin teşvik belgesine bağlanan yatırımlarından elde edilen kazançları indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacak. Yatırımın devletçe karşılanan kısmının, toplam yatırım miktarına oranı yatırım katkı oranı olarak belirlenecek. Bu oran 50 milyon TL’nin üzerindeki yatırımlarda yüzde 45’e kadar çıkacak. Böylece yatırımcıya yüzde 90’a varan vergi indirimi sağlanacak.

Hazine arazileri yatırımcıya kiralanacak ya da satılacak

- Finans ve sigortacılık kurumları ile iş ortaklıklarının yatırımlarına tahsis için uygun yer bulunamaması durumunda, Hazine arazileri açılacak. Bu yatırımlar için Hazine, il özel idaresi ya da belediyeye ait arsalarda 49 yıllığına irtifak hakkı ya da kullanma izni tesis edilebilecek. En az 50 milyon dolar karşlığındaki ve 300 kişi istihdam sağlayan yatırımlara, Hazine’ye ait araziler doğrudan satılabilecek.

Mera vasfını kaybetmiş araziye ‘2B formülü’


- 1 Ocak 2005’ten önce kesinleşen imar planlarında sanayi sitesi ve organize sanayi bölgesi olarak belirlenen mera vasıflı taşınmazların tapu kütüklerine konulan şerh kalkacak. Yani bu araziler artık mera sayılmayacak. Açılan davalardan vazgeçilecek. Buralara yapılan kamulaştırmalar geçerli sayılacak.

İnternetin vergisi yüzde 5’e inecek- İnternet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi (ÖİV) yüzde 5’e indirilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu’na ÖİV’yi sıfıra indirme yetkisi verilecek. Mevcut düzenlemeye göre, mobil internette yüzde 25, sabit internette yüzde 15 oranında ÖİV alınıyor.

Çeklerin tarihinden önce tahsili engellenecek

- Torba kanun tasarısı ile Çek Kanunu’nun iki önemli maddesinde de değişikliğe gidildi. Mevcut düzenlemede çeklerin üzerinde ödenmesi gereken bir tarih yer alıyor. Ancak çek alan kişi, istediği an ilgili bankaya giderek bunu nakite çevirebiliyor. Çeki kesen kişinin bankada o anda parası bulunmuyorsa çekin arkası yazılıyor ve çek sahibi kara listeye giriyor. Tasarı ile 2009 sonuna kadar çekin üzerinde yazılan tarihten önce tahsil edilmesi önlendi. Çeklerin tarihinden önce bankaya ibrası geçersiz kılındı. Tasarıya göre, çek sahipleri, “çek rızam dışında kesildi” diyerek ödemeyi de durduramayacak.

Genç ve kadın istihdamına verilen destek uzatılacak

Tasarı kapsamında genç ve kadın istihdamına yönelik teşvik sürenin 1 yıl uzatılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. 49 ilde uygulanan Teşvik Yasası’ndan yararlanan yatırımcılardan, süreleri 31 Aralık 2008’de bitenler için 1 yıllık süre uzatımı gerçekleştirildi. Dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen malların KDV istisnası da 2010’a kadar uzatıldı. Ayrıca şirketlere ve verilen AR-Ge desteği de artırıldı. Buna göre şirketler çalıştırdıkları Ar-Ge ve yenilik personelinin gelir vergisini yüzde 90’a kadar indirimli ödeyebilecek.

Makine ve teçhizatın KDV’si iade edilecek

- 31 Aralık 2011’e kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve toplam proje bedeli içinde en az 200 milyon TL tutarında makine ve teçhizat alımı öngören yatırımlarda, yeni makine ve teçhizatın teslim veya ithalinde ödenen KDV iade edilecek.

Menkul kıymete BSMV istisnası ve elektronik haciz

- Menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar için banka ve sigorta muameleleri vergisi ödemeyecek. Menkul mal ve haklar ile gayrimenkul ve gemilerin haczi elektronik ortamda yapılabilecek.

Kısa çalışma ödeneği yüzde 50 artırılacak

- Kriz nedeniyle üretimini azaltan firmaların işçilerine ödenen kısa çalışma ödeneğinin miktarı yüzde 50 artacak, ödeme süresi de 3 aydan 6 aya çıkacak. Bu ödenekten yararlanmada sektör ayrımı olmayacak.

1978 ve daha eski model araçların vergisi silinecek

- 1978 model veya daha eski olan motorlu taşıtların 31 Aralık 2009’a kadar hurdaya çıkarılması durumunda tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin cezalar silinecek. Bu destekten mevcut olmayan ya da moturlu taşıt vasfını kaybetmiş araçların sahipleri de 1/4 vergi indirimi alarak yararlanacak.

TMO için senet, lisanslı depoculuğa destek


- Toprak Mahsulleri Ofisi’nin geçmiş yıllardaki ürün alımlarından dolayı yaşadığı finans açığı, Hazine’den olan görev zararı alacaklarına ve ödenmemiş sermayesine mahsuben Özel Tertip iç Borçlanma Senedi ihraç edilerek karşılanacak. Lisanslı depoya teslim edilen ürün için üreticiye verilen ürün senetlerinin el değiştirmesinden doğan kazançlar, 2013 sonuna kadar, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu kazançlar için beyanname verilmeyecek.

Milliyet


ETİKETLER

haber