Ekonomi

Doğan Yayın Holding teminatı bildirdi

Holding tarafından yapılan açıklamada, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 914.820.334 TL'lik teminat talebine karşılık verildiği açıklandı.

11 Mart 2009 02:00

Holding tarafından yapılan açıklamada, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 914.820.334 TL'lik teminat talebine karşılık verildiği açıklandı. 
 
Doğan Yayın Holding A.Ş., Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün istediği üzere, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa'nın 10. maddesinde belirtilen türde güvenceyi Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne gösterdiğini bildirdi.

Doğan Yayın Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, 01.04.2003-31.03.2004, 01.04.2004-31.12.2004, 2005 ve 2006 hesap dönemlerine ilişkin olarak, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından gönderilen Vergi İnceleme Raporları dayanak gösterilerek toplam 132.921.518 TL tutarında vergi aslı tutarı ile 693.179.004 TL tutarında vergi zıyaı ve 165.000 TL tutarında özel usulsüzlük cezalarını içeren Vergi/Ceza İhbarnameleri'nin şirkete tebliğ edildiği hususu ve söz konusu Vergi İnceleme Raporları ile ilgili değerlendirmelerin, 18 Şubat 2009 tarihli iki ayrı İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu ile İMKB Başkanlığı'na bildirildiği, aynı tarihli Günlük Bülteni vasıtasıyla ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulduğu hatırlatıldı.

Yapılan söz konusu bildirimleri takiben, 23 Şubat 2009 tarihli İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklama Formu ile Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2009 tarihinde şirkete teslim edilen Teminat İsteme yazısı ile şirketten toplam 826.100.522 TL vergi aslı ve vergi zıyaı cezası ile 165.000 TL özel usulsüzlük cezası ve Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün söz konusu yazısı tarihi itibariyle hesaplanan 88.554.813 TL gecikme faizi ile birlikte toplam 914.820.334 TL tutarında teminat gösterilmesinin talep edildiği ve bunun için şirkete 15 günlük süre verildiğinin kamuya açıklandığı, bunun da yine aynı tarihli Günlük Bülten'de yer aldığı belirtildi.

Doğan Holding'in açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

''Şirketimiz, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün söz konusu teminat isteme yazısıyla talep ettiği üzere, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10. maddesinde belirtilen türde teminatı Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne göstermiştir.

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin Vergi İnceleme Raporları dayanak gösterilerek Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Şirketimize tebliğ edilen Vergi/Ceza İhbarnameleri'nin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarımızı kullanmakta olduğumuz ve kullanacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu konuda, rutin yasal prosedürlerin takip edilmesi dışında, olağan dışı, önemli ve somut bir gelişme olduğu takdirde kamuya açıklama yapılacaktır.''