Gündem

Doğan Holding'in ihale yasağı 'Bakan olur'u ile kalktı

Doğan grubu, kamu ihalelerinden men edilmişti

06 Temmuz 2015 21:49

Doğan Holding, şirkete yönelik kamu ihale yasağına ilişkin bir açıklama yayımladı. Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimiz tüzel kişiliğinin bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı kaldırılmıştır” denildi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim A.Ş. Genel  Müdürlüğü’nün konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Açıklamada, "İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 nci maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı ‘Bakan Olur’u ile karar verilmiştir” denildi.

Kararda şu bilgiler verildi:

“Ankara 12. İdare Mahkemesinde yapılan yeniden inceleme neticesinde  Mahkemesince verilen 15.04.2014 tarih, E.2015/669 ve K.2015/412 sayılı Kararı ile: '10.12.2009 gün ve E.2009/535, K.2009/1663 sayılı kararda ısrar edilmesine, dava konusu işlemin iptaline' karar verilmiştir.

 

'Bakan olur'u

 

2577 İdari Yargılama Usulu Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince idareler mahkeme kararlarının icaplarına göre işlem tesis etmek mecburiyetinde olduklarından, yukarıda belirtilen Ankara 12. idare Mahkemesinin 15.04.2014 tarih ve E.2015/669, K.2015/412 sayılı kararı doğrultusunda, Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.’nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk petrol Yatırımları A.Ş, Po Petrofınance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Ltd. Şti., Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. ve Po Oil Financing Ltd.’nin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26 nci maddesi hükmü gereğince 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararının kalan süre olan 237 gün için tesis edilen yasaklama kararının kaldırılmasına 23.06.2015 tarih ve 134 sayılı ‘Bakan Olur’u ile karar verilmiştir.”