Ekonomi

Doğan Holding kârını katladı

Doğan Holding, 2008'in ilk yarısında konsolide satış gelirlerini geçen yıla göre yüzde 27 artırarak 6 milyar YTL’ye çıkardı.

30 Ağustos 2008 03:00

Doğan Holding, 2008 yılının ilk yarısında konsolide satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 6 milyar YTL’ye çıkardı.

Holding’in faaliyet kárı ise aynı dönemde yüzde 158 büyüdü. Doğan Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, 1’inci yarı yıl döneminde grubun brüt kárlılığı 485.4 milyon YTL ile bir önceki yıla göre yüzde 41 artış gösterdi. Grubun esas faaliyet kárı yüzde 158 artış göstererek 174 milyon YTL olarak gerçekleşti. Son olarak, geçen yıl 1’inci yarı yılda 236.5 milyon YTL olan faiz amortisman ve vergi öncesi kár (FAVÖK) 2008’de yüzde 47.5 artış gösterek 348.7 milyon YTL’ye yükseldi.

Tasarruf çalışmaları

Doğan Holding Genel Koordinatörü Nebil İlseven, bu dönemde başlatılan yeni yatırımların yanı sıra, mevcut faaliyet alanlarında yürütülen odaklanma ve tasarrufa yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü, bu çalışmaların da Doğan Holding Grubu’nun 2008 yılının 1’inci yarı yıl dönemi finansal sonuçlarına olumlu yansıdığını, kárlılık ve satışlarda hedeflenen büyümenin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. İlseven, Doğan Holding’in 1’inci yarı yılı 101 milyon YTL net kár ile kapattıklarını söyledi.

Belirsizlikler sürüyor

Açıklamada, küresel piyasalarda geleceğe yönelik belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekilerek, büyüme ve kárlılıktaki olumlu sonuçların yanısıra, piyasalardaki mevcut koşullar karşısında güçlü likidite pozisyonunun da korunmuş olduğu, 2008’in ilk altı aylık döneminde, dönem sonu konsolide nakit ve nakit benzeri değerlerler toplamının 212 milyon YTL artışla 2.6 milyar YTL düzeyinde gerçekleştiği vurgulandı. Nebil İlseven, küresel finansal piyasalardaki belirsizliğin bir süre daha devam edeceğinin görüldüğünü, ancak ilgili para otoritelerinin finansal piyasalardaki bu sıkışmanın derin bir küresel ekonomik krize dönüşmemesi yönünde, sonuçları henüz belli olmamakla birlikte, hassas bir likidite yönetimi yürütmekte olduklarına da dikkat çekti.

Bu durumun ülkemiz ekonomisine etkilerinin temel olarak finansman maliyetlerindeki artışın sürmesi şeklinde yansıyabileceğini belirten İlseven, ekonomi yönetimi ve işletmelerin önümüzdeki dönemdeki en kritik gündemlerinin girdi maliyetlerindeki artışların yanında finansman maliyetlerinde de oluşabilecek olan olumsuz gelişmelerin genel talep üzerinde yapacağı baskıları dengeleyecek politikaların geliştirilmesi ve uygulanması olacağını söyledi.

Güçlü likidite

Nebil İlseven, küresel finansal piyasalardaki bu gelişmelerin dikkatle izlenmesi gereken bir dönemde grubun güçlü likidite ve dengeli sermaye yapısının hedeflenen sürdürülebilir büyüme stratejisinin en önemli güvencelerinden birisi olduğunu ve Doğan Holding’in Türkiye ve bölgemizdeki faaliyetlerini ve yeni yatırım olanaklarını geliştirerek sürdürmeyi planladığını belirtmiştir.

Doğan Holding’in 2008 ilk 6 aylık sonuçları (Milyon YTL)

Satış geliri: 6.000

Brüt kár: 485

Faaliyet kárı: 174

Net kár: 101

Nakit değerler: 2.600

ETİKETLER

haber