Ekonomi

Doğalgazcılar, sektörün serbestleşmesini istedi ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 14:08

-Doğalgazcılar, sektörün serbestleşmesini istedi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, 6 milyar metreküplük Battı Hattı kontratının sonlandırılmasının, özel sektörün piyasa payının artırılması yönünde önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Doğal Gaz Meclisi Meclis Başkanlık Divanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci'yi ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı'ya sektörün Doğal Gaz Piyasası Kanunu hakkında hazırlanan meclis görüşünü iletti.  Sektör temsilcileri, görüşmelerde sektörün serbestleşmesinin önemini aktarırken, bu doğrultuda Doğal Gaz Piyasası Kanun Taslağı'nın biran önce tamamlanarak, yürürlüğe girmesini istedi.  Müsteşar Kilci ise Bakanlık tarafından üzerinde çalışılan taslağın en kısa zamanda piyasa aktörleri ile paylaşılarak TBMM'ye gönderilmesini arzuladıklarını söyledi.  Özel sektörün piyasaya girmesinin, kamu sektörü için bir kazanç olduğunu ifade eden Kilci, bu birlikteliğin daha da güçlenmesinin arz güvenliği ve rekabetçi piyasa oluşumuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Kilci, 6 milyar metreküplük Batı Hattı kontratının sonlandırılmasının, özel sektörün piyasa payının artırılması yönünde önemli bir fırsat olduğunu da belirtti.  TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı da doğal gaz sektörünün diğer enerji gruplarına göre daha yeni olmasına karşın, çok başarılı bir sistem kurmayı başardığını, TOBB çatısı altında oluşturulan ve sektörün tüm taraflarını içine alan Türkiye Doğal Gaz Meclisi'nin kurulması ile bu yapının daha da güçleneceğine inandığını belirtti ve piyasanın serbestleşmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. -İthalatın çeşitlenmesi, rekabetçi yapının oluşması için serbestleşme, belli kurallar ve düzen içinde gitmeli- Sektörün kaliteli hizmet sağladığını ve başarılı bir sistem oluşturduğunu hatırlatan Fındıklı, bunun mevcut yetişmiş insan gücünü verimli kullanarak, genç çalışanları da bu sistemin içine başarıyla entegre eden ve bunu yüksek teknoloji ile birleştiren dağıtım firmaları tarafından sağlandığını belirtti. İthalatın çeşitlenmesi ve rekabetçi bir piyasa yapısının oluşması için serbestleşmenin belirli kurallar ve düzen içinde gitmesinin önemine değinen Fındıklı, bu sayede sektörel dayanışmanın güçleneceğini ve piyasada güvenin hakim kılınacağını bildirdi. Toplantıya katılan komisyon üyeleri de, özel sektör ve kamunun eşit rekabet koşullarında hareket ettiği bir piyasa yapısı arzuladıklarını, sektörün taleplerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Komisyon ile sektör temsilcilerinin daha sık bir araya gelmesinin faydalı olacağını ifade etti. Önümüzdeki dönemde, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu ile Türkiye Doğal Gaz Meclisi temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılması kararı da alındı.