Ekonomi

Doğalgaz fiyatları yeniden düzenleniyor

EPDK doğal gaz piyasasında serbestleşme için bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) doğal gaz piyasasında serbestleşme için bir adım daha atmaya hazırlanıyor.


EPDK tarafından hazırlanan, ''Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği Değişikliği Taslağı'', kamuoyunun ve sektörün görüşlerine açıldı.


Mevcut düzenlemede ''birim doğal gaz alım fiyatı, birim hizmet ve amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden'' oluşan doğal gaz şirketlerinin uyguladığı perakende satış fiyatı, ''birim doğal gaz alım fiyatı, sistem kullanım bedeli ve diğer faktörlerden oluşur'' şeklinde yeniden düzenleniyor.


Buna göre, sistem kullanım bedeli, tüketicilerin sisteme getirdikleri yük ve maliyetler ile Kurul tarafından belirlenen tüketim kademeleri dikkate alınarak tespit edilecek.


Böylece, dağıtım şirketinden doğal gaz ve taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere uygulanacak perakende satış fiyatı, Kurul tarafından onaylanan fiyatları geçmemek kaydıyla, ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenecek. Dağıtım şirketinden yalnızca taşıma hizmeti alan serbest tüketicilere taşıma bedeli uygulanacak ve bu bedelin de Kurul tarafından onaylanan perakende satış fiyatının, birim doğal gaz alım fiyatı hariç kısmını geçmemek üzere, ilgili taraflar arasında serbestçe belirlenecek.


Düzenlemeyle getirilen yeni tarife yapısının, serbest tüketici limitindeki düşüşle birlikte, piyasanın talep tarafındaki serbestleşme sürecini kolaylaştıracağının düşünüldüğü belirtiliyor.


Düzenlemenin yapılmasının doğal gaz piyasasının daha sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli olduğunu belirten bir EPDK yetkilisi, buna ilave olarak, devam etmekte olan tarife metodolojisi çalışmalarının sonuçlandırılması için bu hususun karara bağlanması ciddi bir önem taşıdığını da vurguladı.


ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER


Düzenlemeye konulan bir geçici maddeye göre 4646 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından, özelleştirme tarihlerinden başlamak ve 8 yıl boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelli Kurul kararı ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli olarak, serbest tüketiciler için ise Kurul tarafından serbest tüketici limiti dikkate alınarak belirlenen taşıma bedeli olarak uygulanacak.


Başka bir geçici maddeye göre de Başkent Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi tarafından lisansın geçerlilik süresinin ilk 10 yılı boyunca geçerli olmak üzere sistem kullanım bedelleri; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile belirlenen birim hizmet ve amortisman bedeli ve taşıma bedeli adı altında uygulanacak. Aynı süre boyunca, birim hizmet ve amortisman bedeli ile taşıma bedeli uygulamasında 800 bin metre küp tüketim miktarı dikkate alınacak.


SERBEST TÜKETİCİ LİMİTLERİ


Yeni düzenlemeye ilişkin bilgi veren EPDK yetkilisi, 4646 sayılı Kanun ile bütün tüketiciler serbest tüketici oluncaya kadar her yıl serbest tüketici olma sınırının yeniden belirleneceğini belirtirken, 2010 yılı için bu miktarın 800 bin metre küpe indirildiğini hatırlattı.


Kanunun ruhuna uygun olarak serbest tüketici limitlerini yıllar itibariyle düşürülerek, bütün tüketicilerin serbest tüketici olmasının sağlanmasının öngörüldüğünü belirten EPDK yetkilisi, şu bilgileri verdi:


''Böylece, mevcut düzenlemenin devam etmesi durumunda, taşıma bedeli ödeyen tüketiciler giderek artacak, tüketimleri arasında çok büyük farklılıklar olmasına rağmen pek çok tüketici aynı bedeli ödemeye başlayacak ve serbest tüketici limiti sıfıra düşürüldüğünde Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli (BHAB)olarak belirlenen bedeli ödeyen herhangi bir tüketici grubu olmayacaktır.


Sonuç olarak, doğal gazı ısınma amaçlı olarak kullanan bir tüketici ile tüketimi milyar metreküp seviyesinde olan bir sanayi müşterisi aynı birim bedelleri ödeyecek, yüksek tüketimi olan tüketicilerin düşük tüketimi olan tüketicileri sübvanse ettiği bir yapı ortaya çıkacaktır.''


Özelleştirme kapsamında olan şirketlerin ihalede yer alan süre boyunca mevcut durumlarının korunduğunu da belirten EPDK yetkilisi, Başkent Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin özelleştirme ihalesi öncesinde de büyük bir belirsizliğin ortadan kaldırıldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber