Ekonomi

Doç. Dr. Murat Batı yazdı: Bankaların promosyon olarak yaptığı ödemelerde vergi var mı?

Az da olsa vergi açısından çalışanın lehine bir şeyler var...

11 Şubat 2021 19:05

*Doç. Dr. Murat Batı

Birçok kurum maaş ödemesi yapmak üzere bankalarla anlaşmaktadırlar. Bu anlaşma karşılığında da bankalar maaş ödenecek çalışanlara belli bir miktar "promosyon" adı altında nakit ya da puan şeklinde ödeme yapmaktadır. Promosyon tutarları kurumların büyüklüğü, çalışanların sayısı ve maaşların yüksekliğine göre değişebilmektedir. Peki "promosyon" şeklinde yapılan puan ya da nakit ödemelerin vergisel durumu nedir? Konuyu çok basit bir şekilde ifade etmeye çalışayım.

Gelir vergisi yok

Gelir vergisinin 61'nci maddesi uyarınca bir ödemenin ücret olarak değerlendirilebilmesi için her şeyden önce işçi-işveren ilişkisi bulunması gerekmektedir. Bankalar ile çalışanları arasında herhangi bir işçi-işveren ilişkisi olmaması münasebetiyle promosyon ödemeleri de banka tarafından doğrudan vekillerin hesabına yatırılması durumunda ücret sayılmayacağından ücrete ilişkin gelir vergisi alınmayacaktır.

Ayrıca bankalar tarafından, promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından ücret sayılmayacak ve dolayısıyla da gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

Ancak Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dâhil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücret olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Veraset ve intikal vergisi de yok

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların ivazsız yani karşılıksız olarak başka birine devri sonucunda veraset ve intikal vergisi hesaplanacaktır. Ancak yapılan promosyon ödemeleri, bankalardan maaş alan çalışanlara bankalar tarafından sağlanan kredi kartı, ücretsiz EFT hakkı, ücretsiz havale yapma hakkı gibi bir şeydir. Bu nedenle maaşların bankadan ödenmesi karşılığında verilen promosyon adı altındaki bu ödeme ivazlı yanı bir şey karşılığında bir ödeme olması nedeniyle veraset ve intikal vergisi de ödenmeyecektir. 

Damga vergisi de yok

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesinde sayılan kâğıtlar damga vergisine tabidir. Yani ödenen ücretler, hizmet karşılığı alınan bir ödeme olması nedeniyle ücretlerden damga vergisi de alınmaktadır. Ancak promosyon şeklinde yapılan ödemeler banka tarafından doğrudan çalışanın hesabına yatırılması nedeniyle yani promosyon ödemeleri hizmet karşılığı yapılacak bir ödeme olmadığından ve dolayısıyla da ücret sayılmayacağından damga vergisi de alınmayacaktır. 

KDV de yok

KDV Kanunu'nun 1, 4 ve 20'nci maddeleri uyarınca promosyon ödemelerinin banka tarafından çalışanlara ödenmesi durumunda KDV'ye tabi bir işlem olmayacaktır. Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 07.04.2014 tarih ve 13649056-120[61-2013/ÖZE-01]-35 sayılı özelgesinde "Promosyon ödemeleri üzerinden şirketiniz tarafından komisyon alınması veya promosyon ödemesinin bir kısmının şirketinize yapılması (şirketiniz hesaplarının söz konusu bankada bulunması sebebiyle) halinde şirketinize yapılacak promosyon ödemesi veya söz konusu komisyon tutarı üzerinden şirketinizce düzenlenecek faturada yüzde 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir" denilmektedir. 

Ezcümle; az da olsa vergi açısından çalışanın lehine bir şeyler var. Daha da artması temennisiyle.

Saygılarımla…


* Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı