Gündem

Diyarbakır Barosu'ndan acil eylem çağrısı: Çocuk evlilikleri alarm veriyor

"Bakanlıklar ve yetkililer yükümlülüklerini unutmamalıdır"

27 Şubat 2024 11:11

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerine ilişkin verileri temel alarak çocuk yaşta ve zorla evliliklerin sürdürdüğü toplumsal sorunları gündeme getiren bir açıklama yayınladı.

Gerçek tabloyu yansıtmıyor

Açıklamada, 16-17 yaş arasında 10 bin 471 kız çocuğunun ve 706 erkek çocuğunun evlendirildiği, kız çocuklarının evlendirildikleri erkeklerin 172'sinin ikinci evliliklerini yaptığı belirtildi. Ayrıca, çocuk yaşta ve zorla evlendirilen çocukların, resmi istatistiklerin dışında kaldığı ve bu durumun Türkiye'deki gerçek tabloyu yansıtmadığı vurgulandı.

Baro, zorla ve çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için mevzuat hükümlerinde düzenleme yapılması ve tüm istisnaların kaldırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı duruma düşen çocuklar için acil önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.

Çocuk Hakları Merkezi'nin 24 Şubat 2024 tarihinde yayımladığı basın açıklamasında ayrıca, özellikle erkek çocukların da psikolojik, sosyolojik ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı ve resmi olmayan evliliklerin önlenmesi için çeşitli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

"Bakanlıklar ve yetkililer yükümlülüklerini unutmamalıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar ve yetkililerin pozitif ve negatif yükümlülüklerini hatırlatarak, çocuk yaşta evliliklerle mücadele edeceklerini kamuoyuna duyurdu.