Gündem

Diyanet: Yoga modern insanın çaresizliği

Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, yoga ve Reiki'yi modern insanın yalnızlığı ve çaresizliğiyle ilişkilendirmek gerektiğini belirtti

20 Mayıs 2009 03:00

Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, Diyanet dergisindeki yazısında, yoga ve Reiki'yi modern insanın yalnızlığı ve çaresizliğiyle ilişkilendirmek gerektiğini belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, kitle iletişim araçları tarafından “stres, depresyon, zihinsel sorunlar ve yorgunluktan kurtulma çareleri” olarak cazip şekillerde sunulan yoga ve Reiki gibi bazı yöntemleri, modern insanın yalnızlığı ve çaresizliğiyle ilişkilendirmek gerektiğini belirtti.
Diyanet dergisinin mayıs sayısındaki yazısında, modern toplumlarda, çevresine ve hatta kendi öz benliğine yabancılaşmış insan tipinin hızla arttığını kaydeden Bardakoğlu, şöyle dedi:

'Modern insanın yalnızlığı...'

“Hayatın baş döndürücü akışı içinde tutunmaya ve yer edinmeye çalışırken, çoğu zaman karar verici ve belirleyici değil de belirlenen model rollerden birinin aktörü olduğunu pek fark edemeyen, gecikmeli olarak fark ettiğinde ise hayatını anlamlı kılma ve içe dönüş yolları aramaya başlayan insan, yalnızlığını gidermek ve ruhen doyuma ulaşmak gibi düşüncelerle çeşitli bireysel kurtuluş yollarına yönelmektedir.
Günümüzde kitle iletişim araçları tarafından çoğunlukla ‘kişisel gelişim yolları’, ‘stres, depresyon, zihinsel sorunlar ve yorgunluktan kurtulma çareleri’ olarak cazip şekillerde sunulan transandantal meditasyon, Reiki, yoga gibi adlarla anılan bazı yöntemlerin, astrolojik bazı akımların, çeşitli şifa teknikleri ile ‘şifrecilik’, ‘ruhçuluk’ ve ‘okültizm / gizlicilik’ üçgeninde harmanlanmış diğer gizemli oluşumların revaç bulmasını, sadece bu konuda oluşan sektörün çabalarıyla izah etmek yerine, modern insanın yalnızlığıyla ve çaresizliğiyle de ilişkilendirmek gerekir.

'Bu akım dinsel öğretiden beslenmekte'

Bu akım ve çağrılar her ne kadar genelde dini bir söylem ile sunulmayıp daha çok ‘sağlıklı yaşam’, ‘başarı’ ve ‘mutluluk’ vaadiyle veya ‘çevrecilik’, ‘alkol bağımlılığıyla mücadele’ gibi kamu yararına yönelik çeşitli söylemlerle desteklense de, esasen Hint ağırlıklı Uzak Doğu felsefesinden ve dinsel öğretiden beslenmekte, batı kültürünün hümanistik ve din söylemiyle de çok kolay ortak alanlar oluşturabilmektedir.”