Gündem

Diyanet, sanal Kuran kursları düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2009-2013 stratejik planına göre kurumsal portal üzerinden kullanıcı gruplarına Kuran kursu düzenlenecek.

06 Mayıs 2009 03:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2009-2013 stratejik planına göre Kurumsal portal üzerinden kullanıcı gruplarına dini bilgiler verilecek, Kuran kursu düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, önümüzdeki 4 yılda teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde yararlanmayı amaçlıyor. Bilişim okuryazarı, çağdaş bilgi ve teknolojiye yatkın, teknoloji konusunda toplumun yönlendirilmesine katkıda bulunacak din görevlileri yetiştirmeyi planlayan Başkanlık, kurumsal portalı üzerinden, yaşlı, özürlü, entelektüel, genç gibi kullanıcı gruplarına dini bilgiler yayınlanacak, Kuran kursu düzenleyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasındaki stratejik planını hazırladı. Buna göre, nitelikli dini bilgi üretilmesi, nitelikli din görevlisi sayısının arttırılması, toplumun tüm kesimlerini kuşatacak bir din hizmeti verilmesi, töre cinayeti, aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve ayrımcılık gibi toplumsal sorunların çözümünde dini açıdan etkin rol alınması ve kurumun özlük hakları açısından cazip hale getirilmesi planlanıyor.

Yurt dışındaki vatandaşlara da yer verilen stratejik planda, gurbetçilerin kimliğini koruyacak, bununla birlikte yaşadıkları toplumla bütünleşmelerine katkı sağlayacak din hizmeti götürülmesi de hedefleniyor.

Teknolojik olanaklarından en üst seviyede yararlanılması amaçlanan stratejik planda, nitelikli dini bilgi üretilmesini sağlayacak Bilgi Yönetim sisteminin, önümüzdeki 4 yıl içinde kurulması öngörülüyor. Dini soruları ve cevaplarını içeren bir veri tabanı oluşturulması, vakitlerin normal oluşmadığı coğrafyalarda namaz vakitlerinin belirlenmesi de hedefler arasında bulunuyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine gidilerek, camilerin en az yüzde 30'unda Kamu İnternet Erişim Merkezi kurulması düşünülürken, kurumsal portal üzerinden, yaşlı, özürlü, entelektüel, genç gibi kullanıcı guruplarına göre dini bilgiler yayınlanması ve Kuran kursu düzenlenmesi öngörülüyor.

Bilişim okur yazarı görevliler

Personelin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, ihtisaslaşma teşvik edilecek. Diyanet personelinin yarısının dini yüksek öğrenimli olması amacıyla ilahiyat fakülteleri ile İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) kontenjanlarının artırılması yönünde çalışmalar yapılacak. İLİTAM yıllık harç bedellerinin iki taksit yerine beş veya on taksit halinde ödenmesi için girişimlerde bulunulacak.

Bilişim okuryazarı, çağdaş bilgi ve teknolojiye yatkın, teknoloji konusunda toplumun yönlendirilmesine katkıda bulunacak din görevlileri yetiştirilmesi için YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılacak.

Diyanet çalışanlarının yüksek lisans yapmaları için tüm olanaklar seferber edilecek. Lisansüstü eğitim almak isteyenlere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan burs ve kredi verilecek. Yüksek öğrenim gören personelin, yüksek öğrenim gördüğü yerde istihdam edilmesi sağlanacak. Atama ve görevde yükselmelerde ihtisas mezunu, akademik birikim ve kariyer sahibi görevlilere öncelik verilecek.

Ötenaziye araştırma

Stratejik plan kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığının kurumsal imajını yükseltici çalışmalar da yapılacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı gibi nitelikli eleman sayısının artırılarak, mümkün olduğunca çok dini soruna çözüm bulunması sağlanacak.

"Din Dili ve Dini Söylem", "İslam Ahlakı", "Güncel Dini Meseleler", "Dindarlık Algısı ve Din İstismarı", "Aile Bürolarının Toplumsal İşlevi" konularında çalıştaylar düzenlenecek.

Evlilik ve aile hayatıyla ilgili yayınların yanı sıra klasik dini kaynaklar topluma kazandırılacak. Doğal afetlerle ilgili Başkanlık hizmetlerinin daha etkili olması sağlanacak.

Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde bir araştırma birimi kurulması planlanırken, beyin ölümü, ötenazi, tüp bebek, klonlama, sakat cenin alınması gibi konularda araştırmalar yapılacak. Güncel dini konularla ilgili istişare toplantıları düzenlenecek.

Bilim çevrelerinin görüşlerinin alınacağı anket formu geliştirilecek ve anket sonuçları değerlendirilecek.

Gurbetçilere kültür turizmi

Yurt dışında vatandaş ve soydaşların dini ve manevî duygularını canlı tutacak çalışmalara da önem veren Başkanlık, bu kapsamda yurt dışındaki camilerde sosyal ve kültürel faaliyetleri artıracak. Özellikle Batı ülkelerinde İslam ve Müslümanlar hakkında oluşturulan olumsuz imajı gidermek için çalışmalar yapılacak.

Gurbetçi ve soydaş çocukları için Türkiye'deki İslami Kültür ve Medeniyet eserlerini tanıtacak yeni bir "Kültür Turizmi" uygulanması başlatılması da düşünülüyor.

Kurumsal Portal üzerinden gurbetçilere yönelik günlük naklen dini yayın yapılması, iki ayda en az bir kez web üzerinden 1 saatlik İngilizce, Almanca ve Arapça "Sor Yanıtlayalım" programı düzenlenmesi öngörülüyor.

Başkanlık, AB ülkelerindeki din-devlet ilişkilerini, her türlü dini gelişmeyi daha yakından takip etmek, İslam'ın dünya barışına katkısına dair görüşlerini AB çevrelerine anlatmak amacıyla Brüksel'de bir araştırma merkezi kurmayı planlanıyor.

Cami ziyaretine hediye

Din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla başlatılacak çalışmalar kapsamında, cami ve müştemilatı günümüz şartlarına göre daha işlevsel şekilde düzenlenecek. Gelişen teknoloji cami içi irşad hizmetlerinde kullanılacak.

Cemaatin ibadet saatleri dışında vakit geçirebilecekleri yerler oluşturulacak. Bu kapsamda, kütüphane, internet salonu, çay ocağı, derslik, çok amaçlı salonu bulunan 200 pilot cami vatandaşların ibadetine sunulacak. Bunun yanında web sitesi olan, kadın ve engelliler için fiziki şartları iyileştirilen ve hakla iletişim konusunda hizmet içi eğitim almış personele sahip pilot camilerde din hizmeti verilecek.

Camilerde toplumsal hayatı tanımaya ve sorunlarının çözümüne yönelik bilgilendirme seminerleri yapılacak, faaliyetlerin etkili bir şekilde ilan edilmesi için web siteleri, afiş ve broşürlerden yararlanılacak.

Tarihi ve turistik camilerde ibadet ve ziyaret hizmetlerinin yoğunlaştırılması için ziyaretçilere yönelik hediyeler hazırlanacak.

Cami cemaatinin memnuniyeti de takip edilecek. Sunulan din hizmetlerini ölçmeye yönelik anket çalışmaları yapılacak. Web sitesi aracılığıyla da vatandaşlara verilen hizmetler ölçülecek. Personelin niteliğine göre istihdam edileceği yerler belirlenecek.

Diyanet TV kurulacak

Stratejik plana göre medya ile ilişkilere de önem verilecek. 2013'e kadar kendi televizyon kanalını kurmayı hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, "Medya, Din ve Başkanlık Hizmetleri" konulu bir çalıştay düzenlemeyi de planlıyor.

İnternet sayfası da daha işlevsel ve cazip hale getirilecek. Başkanlık 4 yıl içinde, dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle kadınlara yönelik irşad faaliyetlerini geliştirmeyi, zekat konusunda etkinliğini arttırmayı, genç yaşta hacca gitmeyi özendirmeyi ve umre ziyaretlerinin cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar ile mücadele, kadın hakları, korunmaya muhtaç çocuklar, şehit aileleri konularında sosyal eylem planı hazırlayacak.

ETİKETLER

haber