Gündem

Diyanet’in dergisinde Z kuşağı için, “Gördükleri şeyleri tanıma özürlüsü” dendi

14 Aralık 2020 07:56

Hacı Bayram Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu, Diyanet Aylık Dergisi’ndeki “Liberal Piyasanın Milenyum Bebekleri” başlıklı makalesinde “Z Kuşağı” gençlerini kapitalizmin oyuncağı olmakla suçladı. Yazıda gençler için, "Gördükleri şeyleri tanıma özürlüsü" dendi.

“Fareli Köyün Kavalcısı hikayesinde kavalcı, Hamelin Köyü'nü basan fareleri çaldığı kavalın güzel melodisiyle peşine takıp köyden götürür. Teşbihte hata olmaz, birileri de özgürlük şarkılarıyla köklerinden, kültürlerinden söktüğü dünya gençliğini takmış peşine götürüyor. Onlar seküler ve liberal ilke ve değerlerle örülen yeni düzenin uyumlu kişileridirler. Gerçeklere kördürler, gördükleri şeyleri tanıma özürlüsüdürler.”