Ekonomi

DİSK'TEN SÜREKLİ MİTİNG KARARI İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2010 18:28

-DİSK'TEN SÜREKLİ MİTİNG KARARI İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), hak ve özgürlükleri geliştirebilmek amacıyla, diğer emek örgütleriyle birlikte yaygın, sürekli ve bölgesel mitingler düzenlenme kararı aldı. DİSK Başkanlar Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre, DİSK Genel Merkezinde dün düzenlenen Başkanlar Kurulu toplantısında, ülkedeki güncel gelişmeler ile 7 Ekimde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısının sonuçları değerlendirildi. Toplantıda alınan görüşlerin kamuoyunla paylaşılmasına karar verildiği belirtilen bildiride, hazırlanan yeni yasalarla çerçevesi çizilmiş endüstri ilişkileri sisteminin, DİSK'in temsil ettiği sendikal anlayışın önünün kesilmesi amacına yönelik olduğu savunuldu. 12 Eylül sonrası DİSK'in 10 yıldan fazla kapalı tutulmasının, yöneticilerinin tutuklanmasının ve mahkum edilmeye çalışılmasının, bu amacın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede DİSK Başkanlar Kurulu, Türkiye'de sendikal hareketin ve özgürlüklerin geliştirilebilmesi için anayasa değişiklikleri ile sınırlı olmayan, geniş çaplı yeni bir yapılanmanın zorunlu olduğunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunun yalnızca bir üretim maliyeti kalemi olarak ele alınması sonucunda, ülkemizde iş kazalarının iş cinayetlerine dönüşmesine yol açan, güvensiz ortamlarda çalışmayı olağanüstü yaygınlaştıran ve meslek hastalıklarını artıran bir ortamın yerleştiğini, günümüz gerçekleri olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu koşullar altında DİSK Başkanlar Kurulu, sendikal hak ve özgürlükler başta olmak üzere, Anayasa ve yasalarda demokratikleşme yönünde temel değişikliklerin yapılması ve siyasi iktidarın bu yönde zorlanması için emek örgütleriyle birlikte mücadeleyi yükseltmeyi, uluslararası sermayenin, Türkiye işverenlerinin ve siyasi iktidarın emeğin çıkarlarına karşıt politikalarını geriletebilmek, hak ve özgürlükleri geliştirebilmek için tüm çalışanların ve emeklilerin satın alma gücünü artırabilmek amacıyla, işçilerin ve kamuoyunun en yaygın şekilde, bilgilendirilmesi için kampanyalar sürdürülmesi ve bu amaçla diğer emek örgütleriyle birlikte gerçekleştirilecek, yaygın, sürekli ve bölgesel mitingler düzenlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması kararı almıştır.''