Gündem

DİSK'in 12 maddelik 'hayır' açıklaması

AKP'nin hazırladığı anayasa değişikliğine itirazlarını 12 başlık altında kamuoyuyla paylaştı.

26 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), anayasa değişikliklerinin oylanacağı 12 Eylül referandumunda DİSK’in neden “hayır” diyeceğini 12 maddede kamuoyuyla paylaştı. DİSK’in, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik ve sosyal yeni bir anayasa hedefi mücadelesine devam edeceği belirtildi.


Geniş bir uzmanlar kurulu tarafından hazırlanan “Özgürlükçü- Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler Raporu”nda 12 Eylül’de 12 nedenden dolayı “hayır” denileceği vurgulandı. Raporda 12 neden özetle şöyle sıralandı:


• AKP’nin “Anayasa Değişiklik Paketi”ne karşı çıkıyoruz. “Değiştiriyormuş gibi yaparak her şeyi olduğu gibi bırakan” bu sözde değişikliklerle 12 Eylül Anayasası ayakta tutulmaya çalışılıyor.


• Anayasa değişikliği paketi hazırlanırken izlenen yol ve yöntemler yanlıştır. Anayasa bir toplumu bir arada yaşatan temel sözleşmedir. Bu nedenle anayasa yapıcıları her zaman geniş bir uzlaşma arayışı içinde olmuşlardır. En baskıcı yönetimler ve diktatörlükler bile görüntüde de olsa, bu duruma özen göstermişlerdir.


• Anayasa değişikliği ile 12 Eylül faşizmine karşı çıkıldığı veya 12 Eylül döneminin sona erdiği iddiası katıksız bir demagojidir. Geçici 15. madde 12 Eylülcüleri yargılamak için değil, yargılanmalarının olanaksız hale geldiği düşünüldüğünden bugün kaldırılıyor.


• Bu değişim paketi demok-ratik bir toplumsal dönüşüm için gereken hiçbir düzenlemeyi içermemektedir. Bu “Anayasa Değişiklik Paketi”, AKP’nin siyasal programına uygun düzenlemeler içerirken, demok-ratik ve özgür bir toplum olmanın gerekleri ile yoksulların, emekçilerin ve toplumun geniş bir kesiminin taleplerini yok saymaktadır.


• Anayasa paketi ile iddia edildiği gibi sendikal örgütlenmeye ve grev özgürlüğüne ilişkin yasaklar kaldırılmamaktadır.


• Yeni düzenlemeler kamu çalışanlarına zorunlu tahkim ve mutlak bir grev yasağı getirmektedir.


• Kamu çalışanlarının toplusözleşme hakkının kapsamı toplusözleşme kavramını ortadan
kaldıracak şekilde daraltılmakta, emeklilerin kaderi yine siyasal iktidara bağlanmaktadır.


• Avrupa Sosyal Şartı’nın örgütlenme özgürlüğü ve siyasi grev hakkını güvence altına alan 5. ve 6. maddelerine çekince koyan; Emekli-Sen’i kapatan, Genç-Sen ve Çiftçi-Sen’e kapatma davası açan AKP hükümetinin kendisidir.


• Anayasa Mahkemesi devlet koruyuculuğuyla birlikte yürütmenin koruyuculuğuna yöneltilmektedir.


• Vesayet sisteminin değiştirildiğini söyleyenler vesayet sistemini yaygınlaştırmakta, böylece HSYK üzerinde yürütmenin gücü ve etkisi arttırılarak yargı bağımsızlığından daha da uzaklaşılmaktadır!


• Paketin tüm maddelerinin birlikte oylanacak olması, iyi niyetli, demokratik ve kabul edilebilir bir yöntem değildir.


• Halkoylamasında “evet” çıkması durumunda AKP anayasa reformunun gerçekleştiğini öne sürerek yapılması gereken değişiklikleri sürekli erteleyecektir.

ETİKETLER

haber