Ekonomi

DİSK: Türkiye işgücüne dahil olmayan nüfusta yüzde 45'le Avrupa birincisi; 4 milyon kişi iş aramaktan vazgeçti

15-64 yaş arası kadınların yüzde 65'i işgücü dışında

24 Haziran 2021 10:55

Avrupa Birliği (AB) istatistik ofisi (Eurostat)  tarafından "İşgücü dışındakilerin payı 2020’de yükseldi" isimli rapor yayımlandı. 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından analiz edilen rapordaki verilere göre Covid-19 salgını nedeniyle 15-64 yaş aralığındaki iş gücüne dahil olmayan nüfus tüm dünyada arttı.

Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında 15-64 yaş aralığındaki iş gücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke olarak belirlendi.

Türkiye ise aynı yaş aralığında Avrupa ülkeleri içinde işgücüne dahil olmayan nüfusun en fazla olduğu ülke.

4 milyon kişi artık iş aramıyor

Rapora göre son yıllarda artış eğiliminde olan ümitsizleri de içinde bulunduran iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısında devasa bir yükseliş söz konusu. 

Türkiye'de iş aramayıp, çalışmaya hazır olanların (ümitsiz ve diğer) sayısı son bir yılda yüzde 84,4 artarak 2020 yılında 4 milyon 219 bin kişiye ulaştı.

İş gücüne katılmayan nüfus oranı yüzde 45,1

Rapordaki verilere göre AB ortalamasında 15-64 yaş iş gücüne dahil olmayanların oranı 2019 ve 2020 arasında 0,5 puan artarak 2020'de yüzde 27,1 oldu.

Aynı dönemlerde Türkiye'de ise bu oran 3,5 puan artarak yüzde 45,1'e yükseldi.

15-64 yaş arası kadınların yüzde 65'i iş gücü dışında

Söz konusu raporda 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan nüfusun, cinsiyete göre dağılımına  bakıldığında Türkiye’de 2019’da yüzde 61,1 ve 2020’de ise yüzde 65’inin işgücü dışında olduğu ifade edildi.

Rapora göre Türkiye, kadınların istihdam dışı kaldığı yüzde 65'lik oranla bu alanda da Avrupa'da birinci konumda.

AB ortalamasında 15-64 yaş arası işgücüne dahil olmayan kadınların oranı yüzde 32,3’tür. Avrupa’daki tüm ülkelerde kadınlarda işgücüne dahil olmayanların oranının genel ortalamadan çok daha yüksek olduğu görülmektedir.