Ekonomi

DİSK: Sendikasız işçiler Covid-19'un yarattığı tehlikeler karşısında tamamen savunmasız

08 Nisan 2020 13:38

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan Sendikalaşma Araştırması'na göre,  Covid-19 salgını da ciddi ekonomik ve sosyal tahribata yol açıyor. DİSK'ten yapılan açıklamada, "Sendikasız işçiler Covid-19'un yarattığı tehlikeler karşısında tamamen savunmasız" denildi. 

DİSK-AR araştırmasına göre 14 milyon 576 bin işçi hiçbir sendikal korumaya sahip
değil. 

Açıklamada, "İşçilerin yüzde 90’ı sendikasız: Türkiye’de toplam 15 milyon 799 bin işçinin 14 milyon 104 bini herhangi bir sendikaya üye değildir. Tüm işçiler arasındaki en savunmasız grup olan kayıt dışı işçiler dahil edildiğinde ise fiili sendikalaşma oranı yüzde 12,14’tür. İşçilerin yüzde 92’si toplu iş sözleşmesi kapsamında değil: Türkiye’de toplam 15 milyon 799 bin işçinin sadece 1 milyon 229 bini toplu iş sözleşmesinden yararlanıyor. İşçilerin yüzde 92,22’si toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındadır. Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışındaki işçi 14 milyon 953 bin işçi salgına karşı daha ciddi bir tehdit altındadır. Ocak 2020’de toplu iş sözleşmesi kapsama oranı sadece yüzde 7,8’dir." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

Sendika üyesi işçiler de toplu iş sözleşmesiz: Bakanlık verilerine göre 1 milyon 918 bin sendika üyesi olarak gözükse de bunların 727 bini (yüzde 39’u) toplu iş sözleşmesi kapsamında değildir. Toplu iş sözleşmesinden yararlanan üye sayısı 1 milyon 132 bindir. 589 bin işçi sendika üyesi olduğu halde toplu iş sözleşmesinden yararlanamamaktadır.Yeni sendika üyelerinin dağılımında büyük bir dengesizlik söz konusu.

2013 ve 2020 arasında sendika üyeliğinde 916 binlik artış yaşandı. 916 bin işçinin 500
bini Hak-İş’e, 309 bini Türk-İş’e, 85 bini DİSK’e üye sendikalara üye olmuştur. Bu
tablo Hak-İş’in kamu taşeron işçilerinin ve kamu işçilerinin sendikalaşması sırasında siyasal iktidar tarafından korunup kolladığını göstermektedir. İş kollarına göre sendikalaşma:

İnşaat, turizm ve büro iş kolu en düşük sendikalaşma oranına sahip iş kollarıdır. 2019’da en fazla iş cinayetlerinin yaşandığı ikinci iş kolu olan ve Covid-19’un en yaygın olarak görüldüğü inşaatta ise
sendikasızlaşma devam etmektedir. En fazla sendikalaşma oranına sahip ilk üç iş kolu, genel işler, savunma ve güvenlik ile banka, finans ve sigortadır. 2013-2020 arasında en fazla sendikalaşan işçinin bulunduğu iş kolu sağlık ve sosyal hizmetler olurken sendikalaşmanın azaldığı tek iş kolu avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık oldu.