Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun harekâtı dayandırdığı BM antlaşmasının 51. maddesi ne diyor?

09 Ekim 2019 18:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine başlatılan "Barış Pınarı" adı verilen harekâtın "BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmekte olduğunu" ifade etti.

Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

BM Antlaşması Uluslararası Örgütlenme konusundaki BM Konferansı’nın sonucunda 26 Haziran 1945’de yürürlüğe girdi.