Gündem

'Dini fişlemeye' Danıştay’dan iptal

Ankara Barosu: Danıştay 10. Dairesi, Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi'nin tümünü iptal etmesi gerekirken sadece iki hükmünü iptal etti

26 Kasım 2015 19:55

Danıştay, Ankara Barosu'nun açtığı dava kapsamında dini fişleme eleştirilerine yol açan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesinde yer alan ‘Yapılan görüşmelere ilişkin bilgilerin kartekse işleneceği’ ile ‘Büroya başvuranların gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukat gibi uzmanlara’ yönlendirileceğine ilişkin iki hükmü iptal etti.

Ankara Barosu Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19 Mart 2010 tarihli Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Baro Başkanı Hakan Canduran, "Danıştay 10. Dairesi, söz konusu yönergenin tümünü iptal etmesi gerekirken sadece iki hükmünü iptal etti. Ankara Barosu olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Baro'nun, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davaya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

Dava dilekçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevinin İslam Dini'nin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olduğu; bunun dışında aile ve kadın konusunda düzenleme yapma yetkisi bulunmadığı kaydedilmişti.

Dilekçede, Yönerge'nin Anayasa'nın 10. maddesinde yer alan 'eşitlik' ilkesi ile 20. maddesinde yer alan 'özel hayatın gizliliği' ilkesine aykırı olduğu ve Avukatlık Kanunu'nun 48. maddesine aykırı olarak avukata iş getirmeye aracılık yapılmasına izin verdiği vurgulanmıştı.

Danıştay 10. Dairesi, Ankara Barosu'nun açtığı dava kapsamında Aile İrşat ve Rehberlik Büroları Çalışma Yönergesi'nin 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "Yapılan görüşmelere ilişkin bilgiler kartekse işlenir; bu karteksler aylık periyotlarla müftülüklerce daire başkanlığına elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca bu bilgiler büroda sistematik bir şekilde arşivlenir" hükmünü esasta oybirliği ve usulde oyçokluğuyla iptal etti.

Danıştay 10. Dairesi, aynı maddenin 3. fıkrasında yer alan "Büroya başvuran kişilerin sorunları dikkate alınarak gerektiğinde psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukat gibi uzmanlara yönlendirir" hükmünün de esasta ve usulde oyçokluğuyla iptaline karar verdi.

 Yönerge'nin diğer maddeleri yönünden ise davayı usulde oyçokluğu ve esasta oybirliği ile reddetti.