Gündem

Din-Bir-Sen: Bütün er ve erbaşların dini anlamda eğitilmeleri zorunludur

DESK'e bağlı Din-Bir-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam, müezzin ve kayyımların askerliklerini 'din görevlisi' olarak yapması için yasa teklifi hazırladı

02 Eylül 2015 16:32

Demokratik Sendikalar Konfederasyonu’na bağlı Özerk Diyanet Çalışanları Birliği Sendikası (Din-Bir-Sen), Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapan din görevlilerinin, Genelkurmay Başkanlığı personeli olarak askere alınmaları halinde askerlik süresi boyunca "din hizmeti sunmak" üzere görevlendirilmeleri için yasa teklifi hazırladı.

Yasa teklifiyle ilgili konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Lütfi Şenocak, “Sadece dini ibadetlerini yapan er ve erbaşların değil, aynı zamanda Peygamber Ocağı’nda bulunan bütün er ve erbaşların dini anlamda eğitilmeleri zorunludur. Bu Ordu, Müslüman Türk Milletinin Ordu’sudur. Bu çerçeveden baktığımızda, Ordu’nun imanlı olması, dünya milletlerinin ordularını titretecek bir güce kavuşturulması demektir” dedi.

 

'Parası olanların askerden kaçmaları kabul edilemez'

 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım açığı olduğunu aktaran Şenocak, “Bu açık kapatılıyor, ancak belli bir süre sonra yeniden ihtiyaç ortaya çıkıyor. Toplumun dini kuruluşlara ve müesseselere olan talepleri arttıkça din görevlileri açığa da artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında görev yapan din görevlileri, askerliklerini imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak yapmalıdır. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılabilir. Mecliste grubu bulunan siyasi parti milletvekillerinin Meclis’e taşıyacağı bir önerge ile yasal düzenleme rahatlıkla yapılır” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerliğe toplumun sıcak bakmadığını, parası olanın askerlik yapmazken, gariban, kimsesiz ve fakir aile çocuklarının askerlik yapmalarının vicdanları rahatsız ettiğini belirten Şenocak, "Bedelli askerlik konusu bir daha gündeme getirilmemelidir. Gariban aile çocukları vatani görevlerini canları pahasına yaparken, parası olanların askerden kaçmaları kabul edilemez" dedi.

Din-Bir-Sen'in hazırladığı, 3 maddelik yasa teklifi şu şekilde:

MADDE 1-21/03/1927 tarihli ve 111 Sayılı Askerlik Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK-11 Sayılı Kanuna tabii olarak silah altına alınacak yükümlülerden Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ve İlahiyat Fakültelerinde görev yapan 4 yıllık Dini Yükseköğretim mezunu görevliler, bu kanunun 10. Maddesinin 4. Bendinde belirtilen işlemlere tabii tutulmaksızın ihtiyaç fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben bağlı bulundukları kıtaların emrine ‘Din Görevlisi’ olarak atanırlar. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında çalışan diğer fakülte, meslek yüksekokulu, ön lisans, imam-hatip lisesi mezunu görevliler ise temel askerlik eğitimini takiben kışla içinde mevcut camii, mescitlerde din hizmeti sunmak üzere veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile ihtiyaç gösterilen yerlerde din hizmeti sunmak üzere ‘İmam-Hatip’ olarak görevlendirilirler.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlahiyat Fakültelerinde çalışanların önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarının kıta içerisinde görev yapmaları halinde 3/1’ni, kıta dışarısında görev yapmaları halinde 3/1’ni almaya devam ederler.

Yükümlüler, Kışla dışarısında İmam-Hatip olarak görev yaptıkları sürece resmi elbise giyemez. Kışla dışarısında sürekli görevlendirilenlerin iaşesi karşılanmaz. Hizmet süresi, emsali erbaş veya erlerin hizmet süresi kadardır. Bu süre Askerlik Şubesi’nden sevk tarihinden başlar. Hizmetleri sırasında usulüne göre meslekle ilişkileri kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.