Ekonomi

DEVLETTE E

27 Temmuz 2010 13:25

-DEVLETTE E-İMZA DÖNEMİ  ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir ilki gerçekleştirerek bakanlıklar arasında elektronik ortamda yazışmayı ve e-imza kullanımını başlattı. Ömer Dinçer'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesiyle bakanlıktaki iş ve işlemlerde bürokrasinin azaltılması amacıyla uygulanan projelerden biri daha hayata geçti. Bakanlık, ''e-Devlet'' çalışmaları çerçevesinde ilk kez iki bakanlık arasında elektronik ortamda yazışmayı başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer'in, 23 Temmuz 2010'da İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a gönderdiği metinle uygulamanın ilk örneği gerçekleştirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez elektronik imzalı bir evrak iki bakanlığın sistemine girdi. Bu uygulamayla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir bakanlığa elektronik imza kullanarak her türlü yazışma ve evrak gönderimini yapabilir hale geldi. Uygulamayla, milyarlarca lira tasarruf edilmesi, bürokrasiden kaynaklanan engel ve engellemelerin ortadan kaldırılması, evrakın nerede, ne zaman, kim tarafından ve hangi gerekçeyle bekletildiğinin kendiliğinden denetim sistemiyle derhal anlaşılması, hizmetlerde verimlilik, hız, şeffaflık sağlanarak kalite standardının en yüksek seviyelere çıkarılması amaçlanıyor. -E-İMZA NEDİR?- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan şekliyle elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik ve benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter ve sembollerden oluşuyor. Elektronik imza kavramı çok genel bir tanımı bulunuyor ve kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içeriyor. Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösteriyor ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde ediliyor. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası olmuyor, bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları oluşturuluyor. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'ndaki ''elektronik imza'' kavramı sayısal imzayı işaret ediyor.

ETİKETLER

haber