Ekonomi

Devlete borcu olanlara müjde

Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenleme ile faiz oranı indirildi.

20 Kasım 2009 02:00

Mevduat faizleri yüzde 7'lere gelmişken, devletin esnafa tüccara uyguladığı vergi ve prim borcu faizi yüzde 30'lar seviyesinde seyrediyordu. Bu haksızlık karşısında önemli bir gelişme yaşandı. Kamu alacak faizi aylık yüzde 2.5'tan 1.95'e indi, bileşik faiz de işlemeyecek...

Kamu alacaklarında uygulanan faizin yıllık maliyeti yüzde 30'lardan 20'li rakamlara geriledi. Sigorta prim borcu veya vergisini zamanında ödemeyenlere aylık yüzde 2.5'luk faiz uygulanıyordu. 

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan bir düzenleme ile faiz oranı indirildi. Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı artık her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.5'tan yüzde 1.95'e düşürüldü. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu'nun 'Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.95 olarak belirlendi. Bunun anlamı her ay için uygulanacak bu faiz, bileşik olarak da yürüyemeyecek yani 'tefeci faizi'ne dönüşmeyecek...

130 milyar lira için umut

Bu faiz indirimiyle devlete borcu olan herkes, artık daha az faiz ödeyecek. Düzenleme geriye dönük indirim getirmiyor ama eskiden kalan borçların büyümesi yavaşlayacak. Yeni düzenleme ile bileşik faiz de ortadan kalkacağı için devlete borcu olanlar daha kolay şartlarda ödeme şansı yakalayacak. Resmi verilere göre kamunun tahsil edemediği 130 milyar TL alacağı var. Faiz indirimi sonrası başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere devlete borcu olanlar yeni şartlarla borcunu kapatma şansı yakalayacak.

Bu indirimin eski borçlara faydası yok!

- Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile vergiler için uygulanan gecikme faizi ile 6183 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı oranları indirildi. Aylık yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 30 olarak uygulanan oranlar bundan böyle aylık yüzde 1.95 ve yıllık yüzde 23.4 olarak uygulanacak.

- 3 Ağustos, 5 Ağustos ve 29 Eylül tarihinde yazmış olduğumuz yazılarda; konuyu gündeme getirmiş ve oranların 'insafsız' olduğunu belirtmiştik. Yapılan düzenlemeyi, oranlardaki fahişliğin giderilmesi anlamında olumlu buluyoruz.

- Ancak, geçmişte uygulanan yüksek oranlar nedeniyle vergi borçları çığ gibi büyümüş durumda. Yapılan oran indirimi dünden itibaren geçerli olduğundan geçmişe bir faydası yok.

- Bizce bu noktadan sonra yapılması gereken, kriz nedeniyle işleri durma noktasına gelmiş mükelleflerin vergi ve sigorta prim borçları için bir ödeme kolaylığı getirilmesi. Önerdiğimiz kesinlikle bir af değil. Anaparaya hiç dokunmadan ÜFE oranında faiz uygulanıp taksitlendirme sağlanması halinde bu borçların büyük bir bölümünün tahsili sağlanabilir.

Gecikme faizi ile zammı farklı şey

Uygulanacak faiz oranları aynı olmasına rağmen gecikme faizi ile gecikme zammı arasında bazı farklar var. Gecikme faizi henüz kesinleşmemiş vergi borçları için uygulanıyor. Gecikme faizi aylık olarak hesaplanıyor. Faiz hesabı sadece tam ay sayısına göre yapılıyor. Yani, hesaplama yapılırken ay kesirleri dikkate alınmıyor. Gecikme zammı ise 6183 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve kesinleşmiş bütün kamu alacakları için uygulanıyor. Gecikme zammı da aylık hesaplanıyor. Ancak ay kesirleri için ayrıca günlük faiz uygulanıyor.

ETİKETLER

haber