Gündem

Devlet yolsuzluğa el attı

"Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Planı"nda yolsuzluğu ihbar edenlerin korumaya alınması var.

10 Aralık 2009 02:00

"Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Planı"nda yolsuzluğu ihbar edenlerin korumaya alınması, okullara dürüstlük dersi konulması maddeleri var.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yolsuzluk listelerinin başında yer alan Türkiye'nin durumunu düzeltmek için harekete geçen hükümet, AB'nin istekleri arasında da yer alan "Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Strateji Planı" hazırladı. 2010'da yürürlüğe girecek stratejik planda çözüm önerileri şöyle:

Stratejik Plan

- Siyasi partilerin harcamaları sıkı denetime alınacak. Seçim kampanyalarının finansmanı açık ve şeffaf olmasına ilişkin uygulamalar geliştirilecek, denetimler etkinleştirilecek.

- Devlet ya da sivil toplum örgütlerinde gerçekleştirilen yolsuzlukları ilgili birimlere ihbar eden, olayın ortaya çıkmasını sağlayanlara yönelik koruma sağlanacak.

- Yolsuzluk suçlarına ilişkin yargılama sonuçları ile Devlet Personel Başkanlığında disiplin cezası alan kamu görevlilerine ilişkin oluşturulan veri tabanından tüm kamu kurumları yararlanacak. Böylece yolsuzluğa adı karışanların isimleri tüm kamu kuruluşları tarafından bilinecek. Bunların başka kurumlarda iş bulmasının önüne geçilecek.

- Kamu görevlileri ile ilgili yargılama ayrıcalıkları ve kamu görevlilerine ilişkin soruşturmalardaki izin sistemi gözden geçirilecek.

- Siyasi etik ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları izlenecek. Kamu denetçiliği kurulacak. Sayıştay Yasası'nda kapsamlı değişiklik yapılacak.

- Yıllardır tartışılan ancak bir türlü adım atılamayan siyasiler ve üst düzey bürokratların mal bildirileri, bunların bir ölçüde kamuoyu ile paylaşılması planda da yer aldı. Planda, "mal bildirimi kanunu hükümler gözden geçirilecek" denildi.

- Bazı kamu görevlilerinin, devletteki işinden ayrıldıktan sonra özel sektörde bazı alanlarda çalışamamasına ilişkin yasaklar gözden geçirilecek.

- Kamu ihale sistemi gözden geçirilecek. Yerel yönetimlerin imar, ruhsat ve diğer işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliği artırılacak. Yolsuzlukla mücadelede denetim birimlerinin kapasiteleri güçlendirilecek. Yolsuzluk suçlarının soruşturulmasında yargı, denetim ve kolluk birimlerinin kapasiteleri güçlendirilecek. Birimler arasında bilgi paylaşımı sağlanacak.

- Her meslek grubu için ayrı etik ilkeler belirlenecek. Meslek grupları arasındaki çıkar çatışmaları engellenecek.

- Vatandaşlar haksız bir uygulama ile karşılaştıklarında kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulunabilecekleri merciler konusunda bilgilendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında dürüstlük konusuna yer verilecek. Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren projeler teşvik edilecek.

ETİKETLER

haber