Ekonomi

'Devlet Turkcell'e müdahale etsin'

Turkcell'in hissedarlarından Murat Vargı, Turkcell'de 3 yıldan bu yana yaşananların Türkiye ekonomisine de zarar vermeye başladığını söyledi

01 Haziran 2012 19:14

Turkcell'de yönetim belirsizliği devam ediyor. 29 Haziran için genel kurul çağrısı yapıldı. Turkcell'in hissedarlarından Murat Vargı, ''Kamu otoritesinin yetkisini kullanarak, artık Turkcell'de yaşananlara müdahale etmesini talep ediyoruz" dedi.

Turkcell'in kanuni denetçileri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sürecinde Yönetim Kurulu'nun gerekli işlemleri süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirmediği ve olağan genel kurul çağrı kararı alamadığı gerekçesiyle şirketin olağan genel kurulunun 29 Haziran 2012 tarihinde toplanması için çağrı yaptı.
 
Turkcell'den KAP'a gönderilen açıklamaya göre, kanuni denetçilerin hazırladığı genel kurul gündemindeki 3, 4, 13 ve 18'inci maddelerle ilgili henüz kanuni nisaplara uygun alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı belirtildi.
 
Buna göre gündemin üçüncü maddesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin, "Görev Taksimi ve Müdür Tayini" başlıklı 13. Maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesinin, "Şirkete Ait İlanlar ve Yıllık Raporlar" başlıklı 19. Maddesinin tadilinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 26. Maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve oylanması bulunuyor.
 
Dördüncü maddede ise yönetim kurulu üyelerinin tek tek oylanmak suretiyle azledilmelerine veya göreve devamlarına karar verilmesi, azil söz konusu ise azledilen yönetim kurulu üyeleri yerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, ve yönetim kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak yeni bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi bulunuyor.
 
Onüçüncü maddede ise 2010 ve 2011 yılları kârının dağıtımı hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması yer alıyor.
 
Onsekizinci madde ise Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için kararlaştırılan "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesini öngörüyor.
 
 

Vargı: Kamu müdahale etsin

 
 
Turkcell'in hissedarlarından MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Vargı, Turkcell'de 3 yıldan bu yana yaşananların Türkiye ekonomisine de zarar vermeye başladığını söyledi.
 
Vargı, ''Kamu otoritesinin yetkisini kullanarak, artık Turkcell'de yaşananlara müdahale etmesini talep ediyoruz. Böylece Turkcell'in, süre gelen ortak kavgalarından bağımsız bir şekilde yatırımlarına devam etmesi ve bir dünya markası olarak konumlanması sağlanmalıdır'' dedi.
 
Vargı, yönetim kurulunun SPK mevzuatının gereklerini yerine getirmemesi nedeniyle genel kuruldan bir sonuç beklenmemesi gerektiğini söyledi.