Gündem

DEVA Partisi'nden yargı faaliyetlerinin ertelenmesine alternatif öneriler

Parti'den yapılan açıklamada, ""Zaten topallayan yargının daha da gecikmesinin önüne geçilmelidir" dendi

29 Nisan 2020 14:48

Koronavirüs tedbirler kapsamında yargı faaliyetlerinin 15 Haziran’a kadar durduruldu. Uygulamanın Türkiye'deki iş yükü ve hak arama bakımından sorunlu olan yargıdaki aksaklıkları daha da derinleştireceğini belirten parti, "Alınan erteleme kararının makul sürede yargılanma hakkını ve adalete erişim hakkını zedelemeyecek şekilde alternatif önlemlerle yeniden düzenlenmesi gerekir" dedi.

Yargı faaliyetlerinin ertelenmesi yerine alternatif çözümlerin uygulanması gerektiğini belirten DEVA Partisi, "Zaten topallayan yargının daha da gecikmesinin önüne geçilmelidir" dedi.

Barolara kayıtlı 130 bin civarında avukat olduğunu hatırlatan Deva Partisi, avukatlara bağlı çalışan kişiler de düşünüldüğünde 100 binlerce kişinin mağdur olduğunu kaydetti. "Geçimini maaşına, yargılamalara ve icra işlerine bağlamış on binlerce avukat adliyelerin kapalı olması nedeniyle, büyük endişe taşımaktadır" diyen DEVA Partisi, mağduriyetleri gidermek için devletin ekonomik olarak destekleyici tedbirler alması gerektiğini ifade etti.

"Avukatların yargı sistemindeki önemi dikkate alınarak, avukatları destekleyici ekonomik tedbirlerin daha fazla ertelenmeden ilgili bakanlıklar ve TBMM nezdinde yapılacak düzenlemeler ile sağlanması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. maddesinde düzenlenen devletin 'insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama' yükümlülüğünün bir gereğidir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada şu çözüm önerileri sunuldu:

1.Yargılamalara ve duruşmalara ilişkin erteleme tedbiri yerine alternatif tedbirler getirilmelidir. Örneğin, kademeli olarak sosyal mesafe tedbirlerinin, duruşma salonları için de uygulanması sağlanarak, sadece tarafların ve avukatların katılımı ile duruşmaların yapılması yahut da 15 Haziran’a kadar duruşmaların daha da gecikmemesi için alternatif olarak SEGBİS üzerinden, avukatların ve tarafların çevrim içi katılımı ile gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca nöbetçi hâkim uygulaması yerine, hâkimlerin çevrimiçi olarak yargılama işlemlerine katılabilmesi sağlanmalıdır.

2.İcra takibi ve işlemlerinde icra dairelerine gitmeden UYAP üzerinden yapılabilecek her türlü işlem serbest bırakılmalı, böylece fiili icra işlemleri dışında diğer taleplere ve sorgulamalara imkân tanınmalıdır.

3. Erteleme tedbirinin bitiminden kısa süre sonra başlayacak olan adli tatil, yapılacak geçici bir yasal düzenleme ile sadece bu seneye mahsus olmak üzere kaldırılabilir. Böylece vatandaşlarımızın hak aramalarının ve adalete erişiminin gecikmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

4.Ekonomik tedbirlere ilişkin alınacak önlemlerle, stajyer avukatlara karşılıksız belirli bir ücret ödenmesi, kısa çalışma ödeneği olarak sağlanan geçici gelir desteğinin tüm sigorta ile çalışan avukatları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, bağımsız çalışan avukatlara ise belirli bir süre asgari gelir desteği, kira ve varsa personel giderleri ödenmesi gerekir. Keza avukatlara belirli bir şart koşulmaksızın faizsiz kredi verilmesi, SGK prim borçları, beyanname, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranlarının indirilmesi, CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin acilen ödenmesi gibi tedbirlerin de ivedilikle yapılması zorunludur.