Gündem

Deniz Feneri davasında sahte belgeyi düzenleyen notere hapis, belgeyi kullanan isme işlem yok!

Deniz Feneri e.V. davasında mahkemeden tartışılacak karar...

02 Ocak 2015 10:12

Deniz Feneri e.V. davası kapsamında Mehmet Gürhan adına Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman için sahte vekâletname çıkaran noter hapis cezası alırken söz konusu belgeyi kullanan Karaman için bir işlem yapılmadı. Karaman, vekâletle o sırada Almanya’da hapiste olan Gürhan’ın hisselerini devretmişti.

Geçen günlerde İstanbul’da verilen “bir hapis cezası” yargının Türkiye’de isimlere göre işlediğini bir kez daha ortaya koydu. Sahte vekâletnameyi düzenleyen noter hapisle cezalandırılırken aynı sahte belgeyle işlem yapan isim hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. İşlem yapılmayan isim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la akrabalık bağı olan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’dan başkası değildi.

Deniz Feneri e.V. davası kapsamında Almanya’da 5 yılı aşkın tutuklu kalan Mehmet Gürhan adına Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman için çıkartılan genel vekâletnameyi hazırlayan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç bu hafta başında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, noterin Karaman’a ait şirketin bir elemanı tarafından telefonla davet üzerine Nişancı Mahallesi Eyüp Bulvarı 40/B adresine gittiğini belirterek şöyle deniliyordu:

 “Söz konusu adreste kendisini Mehmet Gürhan olarak tanıtan şahsın adı geçen olup olmadığını araştırmadan ve ibraz ettiği ona ait kimlik bilgileri ile düzenlenmiş nüfus hüviyet cüzdanının gerçeğe uygun olup olmadığını yeterince incelemeden 23.04.2007 tarihinde Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapan ve belirtilen tarihten sonra yurda giriş kaydı bulunmayan ve Deniz Feneri davasından Almanya’da tutuklu bulunan Mehmet Gürhan talepte bulunmuş gibi kimliği belirsiz kişi tarafından önceden hazırlanan ve şirketteki işlerini takip etmeye yetkili olmak üzere Zekeriya Karaman’ın vekil tayin edildiğine dair 21.05.2007 tarihli genel vekâletnameyi huzurunda imzalamış gibi onayladığı, ibraz edilen nüfus hüviyet cüzdanının bir örneğini evrakına eklemediği anlaşılmıştır.”

Söz konusu vekâlette, “Türkiye hudutları dahilindeki ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimi devretmeye, Türkiye hudutları dahilindeki şirketlere ortak olmaya, hisse satın almaya, ... TC vatandaşı Kadir oğlu 03.01.1952 doğumlu Zekeriya Karaman’ı vekil tayin ettim” yazılıydı.

Karaman, sahte vekâletin düzenlendiği gün (21 Mayıs 2007) Frankfurt’ta hapiste yatan Gürhan’ın İstanbul’daki Haliç Deniz Şirketi’ndeki hisselerini Kanal 7’nin tepe yöneticilerinden İsmail Karahan’a devredecek; yine aynı gün hapisteki Gürhan şirketin genel müdürlüğünden istifa ettirilecekti.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, “Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü yer almasına karşın noterin düzenlediği sahte belgeyle işlem yapan Gürhan’ın patronu Karaman hakkında bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı.