Dünya

DAVUTOĞLU "TERÖRİZMLE MÜCADELE" TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Eylül 2010 03:08

-DAVUTOĞLU "TERÖRİZMLE MÜCADELE" TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, terörizme karşı mücadelede güçlü ve tutarlı olunması gerektiğini belirterek, BM'nin bu kapsamda merkezi rolü bulunduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyinde "terörizmle mücadele" konulu toplantıya başkanlık etti. Toplantının başında bir konuşma yapan Davutoğlu, 11 Eylül terör saldırılarının ardından 10 yıl geçtiğini, bu saldırının ardından kabul edilen 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının terörle mücadele çalışmalarında bir kilometre taşı olduğunu belirtti. O zamandan beri atılan tüm olumlu adımlara rağmen terörizmin hala uluslararası barış ve güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Davutoğlu, dünyanın bazı bölgelerinde çeşitli terör gruplarının faaliyetlerinde artış görüldüğünü, bu yüzden de bu tehdide karşı her zaman kararlı davranılması gerektiğini vurguladı. Dünyada hiçbir ülkenin terörizmden muaf olmadığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, terörizme karşı hep beraber ve tam dayanışma içerisinde davranılması gerektiğine, bu kapsamda da terörizme karşı ortak bir tutum sergilenmesinde BM'den daha iyi bir yer bulunmadığına, BM Güvenlik Konseyi'nin de bu kapsamda terörle mücadelede baş rol oynaması gerektiğine dikkati çekti.  Bu toplantıyı son 10 yılda terörle mücadelede atılan adımların etkinliğini değerlendirmek ve ileriye dönük stratejiler geliştirmek için düzenlediklerini belirten Davutoğlu, toplantıda yapılacak görüş alış verişinin, uluslararası toplumun terörle mücadelesine yeniden enerji vermesini umduklarını söyledi. Davutoğlu konuşmasında, Türkiye'nin, BM Terörle Mücadele Komitesinin de başkanlığını yürüttüğünü anımsattı. ABD, İngiltere ve Brezilya'nın yanı sıra Avusturya, Uganda, Nijerya ve Gabon'un yer aldığı 7 Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin dışişleri bakanı ile 8 ülkenin de BM Daimi Temsilcisinin katıldığı toplantıda Davutoğlu son konuşmayı da Türkiye adına yaptı. Türkiye'nin terörden uzun süredir zarar gördüğünü belirten Davutoğlu, "Bu fırsattan istifade ederek dünyada terörizmin kurbanı olan ve zarar gören bütün insanlarla dayanışmamızı ifade etmek istiyor ve ailelerine baş sağlığı dilemek istiyoruz" dedi. -"TERÖRİZME KARŞI MÜCADELEDE GÜÇLÜ VE TUTARLI OLUNMALIDIR" Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, teröristlerin sınırları geçerek terörist faaliyetleri sürdürdüğünü, kendilerine sunulan her türlü teknoloji ve fırsattan yararlandığını hatırlattı ve "Bu tehdide karşı mücadele de güçlü, tutarlı olmalıdır. BM'nin de bu kapsamda merkezi rolü vardır" dedi. Bu kapsamda adaletin sağlanmasının son derece önemli olduğunu bildiren Davutoğlu, teröristlerin ceza görmeleri gerektiğini ve yasal sistemlerin bazı boşluklarından yararlanmalarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Teröristlere iltica hakkı verilmesinin, bu kişilerin suç işledikleri ülkelere geri gönderilmesini engellediğini vurgulayan Davutoğlu, hukukun üstünlüğünü sağlarken bu tür yasal boşlukların düzeltilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi. -"TERÖR ÖRGÜTLERİ, BAŞKA ADLAR ALTINDA TELEVİZYON KANALLARI İŞLETİYOR"-  Davutoğlu konuşmasında terör örgütlerinin bazılarının başka adlar altında televizyon kanalları işlettiği uyarısında bulunarak, ifade özgürlüğü hakkının terör örgütleri tarafından bu şekilde istismar edilmesinin ortak sorumluluk anlayışıyla önlenmesi gerektiğini bildirdi. Terörle mücadelede "siyasi kararlılığın bulunmamasının, tecrübe ve kaynak gibi kapasite eksikliğinin" son derece önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'nin 70'den fazla ülkeyle terörle mücadelede deneyimlerini paylaşmak ve kapasite yaratmak amacıyla güvenlik anlaşması imzaladığını da söyledi. Bakan aynı kapsamda BM'nin küresel olarak terörle mücadelede normları yaratan anahtar bir forum olduğunu ve ülkelere bu konuda yardım etmesi gerektiğini söyledi.  Türkiye'nin uluslararası alanda terörle mücadelede tüm çalışmalara kararlı destek verdiğini vurgulayan Davutoğlu, "BM üye devletlerinin ortak kararlılığı beni terörle mücadelede başarılı olunacağı ve terörizmin yenileceği konusunda iyimser kılıyor" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'ndeki "terörizmle mücadele" toplantısını Bakan Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ile kızı Meymune Topçu da izledi. -BAŞKANLIK AÇIKLAMASI KABUL EDİLDİ- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyi'nin "terörizmle mücadele" konulu toplantısının ardından Türkiye'nin hazırladığı ve Konsey'in terörizmle mücadelede kararlılığını vurgulayan bir başkanlık açıklaması da kabul edildi. Güvenlik Konseyi başkanlık açıklamasında, terörizmi tüm biçimleriyle ve ifade şekilleriyle kınayarak, hangi amaçla, nerede ve kim tarafından yapılmış olursa olsun tüm terörist eylemlerin suç teşkil ettiğini ve meşru görülemeyeceğini yineledi ve terörizmin hiçbir din, milliyet ve etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğini ve ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Başkanlık açıklamasında şu hususlara dikkat çekildi: "-Güvenlik Konseyi, terörizmle mücadelede önemli başarılara ulaşıldığını kabul eder, ancak bu tehditle topyekun mücadelede bazı eksikliklerin olduğuna da dikkat çeker, tüm üye devletleri ve BM sistemini bu eksikliklerin üzerinde durmaları için teşvik eder ve terörizmle mücadelenin uluslararası gündemde öncelik olmaya devam etmesinin sağlanması gereğini vurgular. -Güvenlik Konseyi, başta 1373 (2001) ve 1624 (2005) sayılı kararlar olmak üzere, terörizmle ilgili tüm kararlarının, açıklamalarının ve diğer uygulanabilir uluslararası terörle mücadele belgelerinin önemini teyit eder, bunların tam olarak uygulanması gereğini vurgular ve bu bağlamda işbirliğinin artırılması çağrısında bulunur. -Konsey, terörizm kurbanları ve aileleriyle güçlü dayanışmasını teyit eder, terörizm kurbanlarına yardımcı olmanın, onlara ve ailelerine kayıpları ve acıları konusunda destek sağlanmasının önemini vurgular, şiddet içeren ve aşırı ideolojilere karşı cesur bir şekilde seslerini duyurma dahil, terör kurbanları ve mağdurlarının oluşturdukları örgütlenmelerin terörle mücadelede oynadıkları önemli role dikkat çeker ve bu bağlamda, üye devletlerin ve Terörizmle Mücadele Uygulama Görev Gücü (CTITF) dahil BM sisteminin bu alandaki çabalarını ve faaliyetlerini memnuniyetle karşılar ve teşvik eder. -Konsey, üye devletlerin, terörizmle mücadele amacıyla aldıkları önlemlerin, başta uluslararası insan hakları, mülteci ve insancıl hukuk olmak üzere, uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yükümlülüklere uymalarının sağlanması gerektiğini yineler, etkili terörizmle mücadele yöntemleri ile insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygının tamamlayıcı, birbirlerini güçlendirici ve başarılı bir terörle mücadele çabasının temel bir parçası olduğunu vurgular, ve hukukun üstünlüğüne saygının terörizmle etkili şekilde mücadele etmek hususundaki önemini not eder. -"TERÖRİSTLERE BARINAK SAĞLANMASI HALA ÖNEMLİ BİR KAYGI"- -Güvenlik Konseyi, teröristlere barınak sağlanmasının önemli bir kaygı olmaya devam ettiğini vurgular ve tüm üye devletlerin, terörist eylemlerin finansmanına, planlanmasına, hazırlanmasına ve gerçekleştirilmesine veya teröristlere barınak sağlanmasına destek veren, bunları kolaylaştıran veya bunların içinde yer alan veya yer alma teşebbüsünde bulunan veya teröristlere barınak sağlayan kişilerin, 'iade et veya yargıla' ilkesine dayanarak bulunmaları, onlara barınak sağlanmaması ve adalet önüne çıkartılmaları için terörizmle mücadelede tam olarak işbirliği yapmaları gerektiğini hatırlatır. -ETKİLİ SINIR KONTROLLERİ VE TERÖRİST EYLEMLERİN FİNANSMANLARININ ÖNLENMESİ- -Güvenlik Konseyi, üye devletlere, diğer önlemlerin yanı sıra, etkili sınır kontrolleriyle terörist grupların hareket etmelerinin önlenmesine yönelik yükümlülüğünü hatırlatır ve bu çerçevede, teröristlerin ve terörist grupların kendi topraklarına girişlerinin ve kendi topraklarından çıkışlarının, teröristlere silah ve onlara destek sağlayabilecek finansman temininin önlenmesi amacıyla hızlı bir şekilde bilgi değişimi yapmaları ve ilgili makamlar arasında işbirliğini geliştirmeleri çağrısında bulunur. -Güvenlik Konseyi, üye devletlerin, uluslararası hukuka uygun şekilde, terörist gruplara eleman ve teröristlere silah temin edilmesinin önlenmesi dahil, terörist eylemlere müdahil olan veya bunlarla ilişkili bulunan kuruluş ve kişilere etkin veya edilgen biçimde herhangi bir destek sağlamaktan kaçınmalarına yönelik yükümlülüklerini yineler. -Konsey, üye devletlerin, 1540 (2004) sayılı karar uyarınca nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlar ve bunların fırlatma araçlarını geliştirme, elde etme, üretme, bulundurma, taşıma, transfer etme veya kullanmaya çalışan devlet-dışı aktörlere her türlü desteğin sağlanmasından kaçınmaları şeklindeki yükümlülüklerini de yineler."

ETİKETLER

haber