Ekonomi

Dardanel’e kibar haciz!

RCT Varlık A.Ş, alacağını tahsil edemediği Dardanel'in işinin aksamaması için sadece markasına ihtiyati haciz kararı aldırdı

10 Eylül 2008 03:00

Dardanel’den alacağını tahsil edemeyen RCT Varlık Yönetim A.Ş, şirketin faaliyetlerinin aksamasına neden olabilecek bir haciz yerine, “kibar” davranarak Türk Patent Enstitüsü nezdinde Dardanel’in markaları için ihtiyati haciz kararı aldırdı. Dardanel’den yapılan açıklamada da gelişmenin şirket faaliyetlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağına özellikle dikkat çekildi.

İMKB Bülteni’ne de yansıyan gelişmelere göre Dardanel, RCT’ye olan 2 milyon 598 bin dolarlık kambiyo senedi ve 28 milyon 991 bin dolarlık genel kredi sözleşmesinden kaynaklı borcunu ödeyemedi. Bu borç yüzünden icra takibi başlatıldı. RCT Varlık Yönetim A.Ş, alacağına istinaden ihtiyati haciz kararı aldırarak Dardanel’in sahibi bulunduğu marka, patent ve faydalı modeller için ihtiyati haciz istedi. Türk Patent Enstitüsü’nde Dardanel’in sahip olduğu markalar için bir değer tespiti yapıldı ve talep işleme kondu.

Dardanel’den İMKB’ye yapılan açıklamada sözkonusu işlemin faaliyetlere bir etkisinin olmayacağı şu şekilde belirtildi: “RCT Varlık Yönetim A.Ş.’nin ihtiyati haciz kararı sadece sahibi bulunduğumuz marka için istediğini aktiflerimizde herhangi başka bir kalemle ilgili olarak ihtiyati haciz uygulaması istemediğini değerlendirdiğimizde şirket faaliyetlerimiz bu ihtiyati haciz kararı uygulamasının şu aşamada hiçbir etkisi olmamıştır ve olmayacaktır. Alacaklı bankalarımızın her birinin ilgili protokole şirketimizin uyamamasından dolayı ilansız icra takibi yapma hakkı olduğunu daha önce de bildirmiştir. Şu anda bu hakkını RCT Varlık Yönetim kullanmıştır. Ancak şirket faaliyetlerimize olumsuz bir etki yapmayacak şekilde kullanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu takibin en azından bu haliyle korunması, şirket faaliyetlerimize olumsuz etki yapacak safhaya getirilmemesi açısından görüşmelerimiz sürmektedir.”

ETİKETLER

haber