Gündem

DANIŞTAY: ''KOT KUMLAMADA BAKANLIK SORUMLU'' ANKARA (A.A)

29 Aralık 2010 13:08

-DANIŞTAY: ''KOT KUMLAMADA BAKANLIK SORUMLU'' ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Danıştay 1. Dairesi, kot kumlama işçisinin silikozis hastalığına yakalanmasında, gerekli denetimi yapmadığı öne sürülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Grup Başkanını sorumlu tuttu. Daire, Grup Başkanı hakkında soruşturma açılmasına karar vererek, dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Silikozis hastalığına yakalanan bir kot kumlama işçisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı hakkında, ''gerekli denetimleri yapmayarak silikozis hastalığına yakalanmasına neden olduğu'' gerekçesiyle şikayetçi oldu.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 15 Nisan 2010 tarihli karar ile Grup Başkanı hakkında soruşturma izni vermedi. Bakanın soruşturma izni vermemesi kararına itiraz edilmesi üzerine dosya Danıştay 1. Dairesine geldi.  Daire, İş Teftiş Kurulu Grup Başkanı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırarak, dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.  Dairenin kararında, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izleme, çalışma hayatını denetleme ve çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri arasında sayıldığı belirtildi.  -HİZMET KUSURU- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde, her türlü maden, taş ve kiremit ocaklarında, dökümhanelerde, tekstil, bütün şeker ve çimento, inşaat, seramik ve benzeri sanayi kollarındaki iş yerlerinde yapılan çalışmalarda, tozların zararlı etkilerinden korunmak için alınacak önlemlerin sıralandığı ifade edilen kararda, ilgili mevzuat hükümlerine göre, bünyesinde zararlı tozların bulunduğu iş yerlerinde çalışan işçilerin sağlığı bakımından bu iş yerlerinin özellikle ve öncelikle denetlenmesi gerekirken, bu nitelikteki iş yerlerinin etkin bir şekilde denetlenmemesi veya denetlenmesine rağmen yasal yaptırımların uygulanmaması nedeniyle işçilerin zarar görmelerine neden olunmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu bakımından bir hizmet kusuru sayılacağı sonucuna varıldığı vurgulandı.  Kararda, İş Teftiş Kurulu Grup Başkanının, İş Teftiş Tüzüğü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği uyarınca teftiş programını hazırlayarak Başkanlığa göndermek ve Bakanca onaylanan programların uygulanmasını sağlamakla görevli bulunduğu kaydedildi.  Grup Başkanının, ''Kumla kot yıkama işini yapan şikayetçinin çalıştığı şirkete ait iş yerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden denetim kapsamına almamak veya etkin bir şekilde denetlettirmemek suretiyle adı geçenin silikozis hastalığına yakalanmasına neden olduğu''nun anlaşıldığı ifade edilen kararda, bu nedenle Grup Başkanına isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu belirtildi.  Daire, bu nedenlerle itirazı kabul ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı ve dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. 

ETİKETLER

haber