Gündem

Danıştay'dan 'proje okulları' ile ilgili iki madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay, proje okullarına öğretmen atanmasını düzenleyen iki maddede "eksik düzenleme yapıldığına" hükmetti

13 Ocak 2019 03:51

Danıştay 2. Dairesi proje okullar yönetmeliğinin öğretmen atamalarıyla ilgili iki maddesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eğitim Sen, 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile ilgili açtıkları davada Danıştay’ın 2 madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Eğitim Sen’in açıklamasına göre Danıştay 2. Dairesi, “Öğretmen atama başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapan maddede duyuruya yer vermemek suretiyle eksik düzenleme ve aynı yönetmeliğin 9. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin ‘Yönetici görevlendirmeleri’ başlıklı 14. maddesinde duyuruya yer vermemek suretiyle eksik düzenlemedir” kararı verdi.

Eğitim Sen tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığının hukuka aykırılığı yargı kararıyla ortaya çıkan düzenlemelerde ısrar ettiği vurgulanarak; “Bu ısrar proje okullarında öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirmelerde kariyer ve liyakat yerine kadrolaşma amacıyla hareket ettiğinin bir kez daha kanıtlanması ve nitelikli eğitim hedefinden uzaklaştığı anlamına gelmektedir” denildi.

Açıklamada Bakanlığın karara uyması gerektiği ifade edilerek şöyle denildi:

“Danıştay kararları uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasal görevinin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerde duyuruya yer verecek yönetmelik değişikliğini bir an önce yapmak ve anılan Danıştay kararları uyarınca duyuru yapılmaksızın atanan öğretmenlerin atama işlemlerinin ve görevlendirilen yöneticilerin görevlendirme işlemlerinin geri alınmasıdır. Aksi taktirde Milli Eğitim Bakanlığı hukuk devletinin gereklerine aykırı davranmış olacaktır. Bu durumda sendikamız yasal yollara başvuracak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Ayrıca anılan yönetmelikle ilgili Danıştay 2. Dairesi’nin 21.11.2018 gün ve E: 2018/3043 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdiği maddeler içinde sendikamız Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edecektir.