Gündem

DANIŞTAY'DAN HALİS TOPRAK'A İYİ HABER ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 17:40

-DANIŞTAY'DAN HALİS TOPRAK'A İYİ HABER ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Danıştay 13. Dairesi, Toprak Grubu'nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) borcunu hesaplayan ve gayrimenkullerinin satılmasına ve borç tutarının tahsili için takibata geçilmesine ilişkin fon kurulu kararı ile borçların takiplerinin kaldığı yerden devamına ilişkin ödemeye çağrı mektubunun yürütmelerini durdurdu.  Daire, Toprak Grubu'nun fona olan borcunun TMSF tarafından fazla hesaplandığını, yapılan tahsilatlar düşüldükten sonra grubun borcunun tekrar hesaplanmasını istedi. Halis Toprak, TMSF Fon Kurulu'nun 13 Ağustos 2009 tarihli, ''Toprak Grubu'nun fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik imzalanan protokollerin temerrüte uğraması, bakiye borcun tahsil edilememesi ve tahsilat yapma olanağının kalmaması nedeniyle hesaplanacak borç türü üzerinden takiplerin kaldığı yerden devam etmesine ilişkin kararının ve bu karar uyarınca düzenlenen 31 Ağustos 2009 tarihli ödemeye çağrı mektubunun iptali ve yürütmesini durdurması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Danıştay 13. Dairesi söz konusu işlemlerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Dairenin kararında, Toprak Grubu'nun fona olan borcunun gruptan yapılan tahsilatların düşülmesinden sonra 6 Ağustos 2009 tarihi itibariyle 420.998.882,89 TL (289.644.914,27 USD) olarak hesaplandığı, bu nedenle 6 Ağustos 2009 tarihi itibariyle grubun borcunu 6.366.496,90 olarak saptayan dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Daire, Toprak Grubu'nun fona olan borcunun TMSF tarafından fazla hesaplandığını, yapılan tahsilatlar düşüldükten sonra grubun borcunun tekrar hesaplanmasını istedi. Halis Toprak, Toprak Grubu'nun fona olan borçlarının tasfiyesini sağlamak amacıyla imzalanan ek protokol gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle imzalanan ek protokol uyarınca, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle grubun bakiye borcunun 132.639.123 dolar olarak hesaplanmasını, gayrimenkullerin satılmasına ve borç tutarının tahsili için takibata geçilmesine ilişkin Fon Kurulu'nun 9 Ocak 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, söz konusu Fon Kurulu'nun bu kararının da yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.  Toprak Grubu'nun Fon'a olan borcunun Gruptan yapılan tahsilatların düşülmesinden sonra 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Fon tarafından fazla hesaplandığını belirleyen Daire, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle grubun borcunu 132.639.123 dolar olarak saptayan dava konusu işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığını belirterek kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Davalı TMSF'nin bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. 

ETİKETLER

haber