Gündem

Danıştay’dan Erdoğan ve Kılıç’a sert yanıt

Danıştay: Başbakan Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’ın açıklamaları hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmıyor

26 Aralık 2008 02:00

Danıştay, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerinin ‘hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını’ belirtirken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın da, ‘Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’na aykırı hareket ettiğini’ savundu

Danıştay Başkanlığı, Danıştay’ın belde belediyeleri ile ilgili verdiği kararı eleştiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’a sert tepki gösterdi. Erdoğan’ın hukuk devleti ilkesine aykırı davrandığını ifade eden Danıştay Başkanlığı, Kılıç’ı Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kuruluş Kanunu’na aykırı hareket etmekle eleştirdi.
Danıştay Başkanlar Kurulu dün akşam saatlerinde, Başbakan Erdoğan ve Kılıç’ın Danıştay’a yönelik açıklamalarıyla ilgili olarak toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Danıştay 8. Dairesi’nin, Anayasa ve Danıştay Kanunu’nun vermiş olduğu yetki çerçevesinde verdiği karar, üst yargı yerince yürütülmesi durdurulmadığı ya da bozulmadığı sürece Anayasa’nın 138. maddesi uyarınca yasama ve yürütme organları ile idareyi bağlayıcı niteliktedir.

‘Hukukla bağdaşmaz’

Bu hukuki durum karşısında; Başbakan’ın, Anayasal görev ve yetkilerini kullanan Danıştay’ı Anayasa Mahkemesi’nin yerine geçerek karar veren ve böylece yetkilerini aşan bir yargı yeri olarak göstermesi, üslup ve içerik bakımından hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bir açıklama olarak değerlendirilmiştir.
Her yargı yeri, görevi dahilinde olan uyuşmazlığı çözümlerken, o davada uygulanacak kuralı belirleme ve yorumlama yetkisine sahiptir. Bu yorumun isabetli olup olmadığının değerlendirilmesi ise, devam eden bir davada o yargı düzeninin temyiz merciine aittir. Kuruluş kanununda, verdikleri kararları yorumlama ve tavzih yetkisi bulunmayan Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, özellikle Danıştay’ı Anayasa ihlali yapmakla suçlayıcı nitelikteki açıklaması, Anayasal görev, yetki ve sorumluluğunu aşan talihsiz bir beyan olarak değerlendirilmiştir.”

‘Saygınlık zedelenir’

Açıklamada, Anayasa’ya göre birlikte hareket etmeleri gereken yürütme ve yargı organlarının, birbirlerinin görev alanına müdahale eden, suçlayıcı ve özensiz bir üslupla açıklamalar yaptıkları belirtildi. Açıklamada, “Açıklamalar, toplum nazarında, bu açıklamayı yapanların yanı sıra, yargının saygınlığını da zedeleyici sonuçlar yaratacak, hukuk devletine ve yargıya olan güveni sarsacaktır” denildi.

ETİKETLER

haber