Gündem

Devletten 'Dersim özrü' arayan Ali Doğan’a kötü haber

Danıştay’dan Dersim davasına görevsizlik kararı...

08 Şubat 2013 18:49

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Dersim operasyonu sırasında ailesinden 19 kişiyi kaybeden 84 yaşındaki Ali Doğan’ın Bakanlar Kurulu aleyhine Danıştay’a açtığı davada görevsizlik kararı çıktı. Danıştay, davanın niteliğinin kendi görev alanına girmediğini bildirdi.  Dersim mağduru Doğan’ın avukatı Barış Yıldırım’a göre, yüksek mahkemenin kararı bağlı olduğu yasaya aykırı. Yıldırım, “Danıştay Kanunu’nun 24. Maddesi, Bakanlar Kurulu’nun her türlü kararına karşı açılacak davalar Danıştay’da görülür diyor. Buna göre, Danıştay, kendi yasasına aykırı hareket etmiştir” dedi.

 

Ali Doğan, devletten özür ve hakikatlerin kabul edilmesini istiyor

 

Doğan’ın avukatı Barış Yıldırım, süreci T24’e, “ Dersim '38 sürecinde ailesinden 19 kişi katledilen ve kendisi ise süngülenmesine rağmen kurtulan Ali Doğan adına Birleşmiş Milletler ilkeleri uyarınca Bakanlar Kurulu'na başvurarak özür, gerçeklerin tanınması gibi talebinde bulunduk. Bakanlar Kurulu'na başvurumuzun nedeni Dersim Harekâtı kararının bizzat Bakanlar Kurulu'nca alınmasıydı. 60 günlük yasal sürede yanıt verilmedi. Yanıt verilmemesi İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesine göre Zımni  ‘örtülü) ret kararını oluşturdu. Red kararı üzerine, kararın iptali için Danıştay'da dava açtık. Danıştay Görevsizlik kararı verdi”.

 

Karar yasasına aykırı

 

Danıştay'ın görevsizlik kararı Danıştay'ın görev alanını belirleyen 2577 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesine açıkça aykırı. Çünkü ortada bir zımnen ret oluşturan bir Bakanlar Kurulu kararı var. Ve Bakanlar Kurulu'nun her türlü kararına karşı açılacak davalar Danıştay'da görülür.

Danıştay'ın görevsizlik kararı Danıştay'ın görev alanını belirleyen 2577 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24. maddesine açıkça aykırı. Çünkü ortada bir zımnen ret oluşturan bir Bakanlar Kurulu kararı var. Ve Bakanlar Kurulu'nun her türlü kararına karşı açılacak davalar Danıştay'da görülür.

 

Danıştay yasası ne diyor?

 

Danıştay  Yasası’nın 24. Maddesi , “Danıştay ilk derece mahkemesi olarak, ‘Bakanlar Kurulu kararlarına, Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler’ inceler ve karara  bağlar diyor.

 

Başbakanlık’a açılan dava

 

Avukat Barış Yıldırım, Danıştay’a açtığı Başbakanlık’la  ilgili iptal davasının gerekçesinde, “Ali Doğan’dan n özür dilenmesine ve özrün kamuoyuyla paylaşılmasına, Dersim 1937/38 sürecine dair hakikatin tamamının kamuoyuyla paylaşılmasına, Başvurucunun ve başvurucunun öldürülen yakınlarının onurlarını, itibarlarını ve haklarını iade eden resmî bir açıklama yapılmasına, Dersim 1937/38 süreci ve sonrasında meydana gelen hadiselerle ilgili olarak sorumlulukların kabûlünü ve gerçeklerin tanınmasını içerecek şekilde kamuoyundan özür dilenmesine,Başvurucunun öldürülen yakınları için anma törenleri düzenlenmesine, Dersim 1937/38 süreci ve sonrasında meydana gelen ihlâllerin doğru bir anlatımının uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk eğitimi ve çalışmalarına yönelik dokümanlara dahil edilmesine, Söz konusu ihlâllerin bir daha tekrar edilmeyeceğine dair garanti verilmesine; Bakanlar Kurulu’nca karar verilmesi talepleriyle yaptığımız başvurunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine dair Bakanlar Kurulu kararının iptali talebini içeren İptal davasıdır” dendi.,