Gündem

Danıştay 4C'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 4C'nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

24 Mart 2010 02:00

T24- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan 4C maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

 Kurul, Danıştay 2. Dairesi'nin baktığı bir davada itiraz üzerine konuya ilişkin dosyayı inceledi.

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin 4C maddesini Anayasa'ya aykırı bulan Kurul, maddenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

 Kurulun gerekçesinde bu kapsamda çalıştırılan personele Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlükler ile sosyal güvenliğe ilişkin hakların verilmediği vurgulandı. Gerekçede, Anayasa'daki düzenlemeler dikkate alınmaksızın 4C'ye ilişkin tüm yetkinin Bakanlar Kurulu'na bırakılması da hukuka aykırı bulundu.

 
TUİK ÇALIŞANI DAVA AÇINCA

 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) ''4C'' statüsünde çalıştıktan sonra emekli edilen  bir vatandaşın Danıştay'da açtığı davaya ilişkin incelemesi sonucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

 

Alınan bilgiye göre, TÜİK'te ''4C'' statüsünde çalışan bir vatandaşın  emeklilik süresi dolunca iş akdi sona erdirildi. Emekli olan vatandaş, kıdem  tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle TÜİK'e başvurdu ancak başvurusu reddedildi.

 

Bunun üzerine ''4C'' statüsünde çalışan vatandaş ''başvurunun reddi, hizmet sözleşmesinde yer alan 'Emekli olan 4C statüsündeki personele kıdem tazminat ödenmez' hükmü ile bunun dayanağı 14 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması'' istemiyle Danıştayda dava açtı.

 

Danıştay 2. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Vatandaşın karara itiraz etmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, itirazı reddetti ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin ''4C'' maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı.