Gündem

'Daha İyi Yargı Topluluğu' çalışmalarına Başladı

Türkiye’deki yargı sisteminin iyileştirilmesi için kurulan ‘Daha İyi Yargı Topluluğu’nda akademisyenler, avukatlar, emekli hakim ve savcılar yer alıyor

21 Mayıs 2012 19:33

Türkiye’nin daha iyi bir yargıya ve hukuki işleyişe sahip olması için ortak bir zeminde bir araya gelerek sorun ya da eksiklik olarak görünen konuları tartışmayı ve üstünde uzlaşılan düşüncelerin hayata geçirilmesine yönelik öneriler geliştirmeyi amaçlayan ‘Daha İyi Yargı Topluluğu’, bir sivil inisiyatif olarak ilk çalışmalarına başladı.

2011 yılının Ekim ayında avukat Mehmet Gün’ün öncülüğünde bir araya gelen, akademisyenler, avukatlar, gazeteciler, emekli hakim ve savcılardan oluşan ‘Daha İyi Yargı Topluluğu’, ilk çalışmasını  “hukuk davalarında mahkemede tam ve doğru beyanın sağlanması için gereken düzenlemelerin yapılması” konusunda gerçekleştirdi.

Gerek bu konuda ve gerekse diğer sorunlu alanlarda birçok çalışma ve öneri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten topluluğun sözcüsü Mehmet Gün, temel amaçlarının, siyasetin ve ilgili kurumların yaptığı çalışmaların yanı sıra sivil bir inisiyatif alarak daha iyi bir yargının gelişmesi yönünde yapılan çalışmalara katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Gün, “Genel olarak anlaşılanın aksine yargı, sadece mahkemeler ve yargıçlar değildir. Yargı, uyuşmazlıklara ilişkin çözümler üreten, bunları bir kurala bağlayan, bu kuralları uygulayan hakim, savcı ve avukatların bütünüdür. Bir başka deyişle uyuşmazlıkları çözen sistemin tamamıdır” dedi.

“Bireysel ya da toplumsal hak ve sorumlulukları belirleyen, bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar Yargı’yı çok yakından ilgilendirir” diyen Gün, yargının ve uyuşmazlık çözümü kurallarının ilk amacının, daha en başta uyuşmazlığın çıkmasını önlemek olduğunu söyledi. Gün, topluluğa ve çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi:

“Gelişmiş ve içinde bulunduğu coğrafyanın en güvenilir ve itibarlı Yargısına sahip olmamız, ülkemizin de önünü açacak, daha büyük sıçrama yapmasını sağlayacak en önemli faktördür. Türkiye’ye yabancı sermaye girişini hızlandırmak, örneğin İstanbul’u dünyanın en itibarlı finans merkezlerinden biri haline getirmek, güvenilir bir Tahkim Merkezi’ne sahip olmak, elbette ve öncelikle Yargımızın sağlıklı ve adil işlemesine bağlıdır. Ancak Yargımızın sağlıklı işlemesine engel olan şeyleri iyi belirlemek gerekiyor. Daha İyi Yargı Topluluğu, bu engelleri bilen insanlardan oluşuyor ve bunları yapıcı ve hayata geçirilebilir öneriler olarak dile getirecek çalışmalar yapacaktır” dedi.