Gündem

Cumhuriyet davasında istinaf mahkemesince onanan kararlar Yargıtay'da

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), Cumhuriyet davasında 5 yılın altında ceza alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara'nın cezalarını onamıştı

27 Şubat 2019 12:36

Cumhuriyet davasında, 5 yılın altında hapis cezası alan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku’nun cezalarının istinaf mahkemesince onanmasına Yargıtay’da itiraz edildi.

Cumhuriyet davası avukatları Duygun Yarsuvat, Fikret İlkiz, Bahri Bayram Belen, Aynur Tuncel, Tora Pekin, Abbas Yalçın ve Halil Kocabaş imzalı  208 sayfalık temyiz dilekçesi, dün, istinaf mahkemesi aracılığıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Tıklayın-İstinaf mahkemesi, Cumhuriyet davasında cezaları onadı!

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre, dilekçede “Mahkumiyet kararlarının açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle bozulması gerektiği” vurguladı. Yargıtay’dan beş yılın altında hapis cezası alanların da temyiz hakkının olduğunun kabul edilmesi ve bu isimler yönünden infazın ertelenmesi talep edildi.

Dilekçede ayrıca, beş yılın altında hapis cezası alanlara temyiz yolunu kapatan yasa maddesinin de iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması, AYM’den karar çıkana kadar davanın geri bırakılması istendi.

Beş yıl sınırına “eşitsizlik” itirazı

Dilekçede, yalnızca beş yıl üstü ceza alan Murat Sabuncu, Akın Atalay, Aydın Engin, Ahmet Şık, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç yönünden değil, kararları istinaf tarafından “kesin” olarak onanan ve cezaları beş yılın altında olan Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Bülent Utku için de itirazda bulunuldu.

Dilekçede, beş yılın altında kalan cezaların infazına başlanacağı ifade edildi:

“Bu düzenlemenin sonuçları eşitsizlik yaratmaktadır. Birbirleriyle eşit olan sanıklar arasında ortaya çıkan eşitsizlik ortadadır. Kanuni düzenleme ile eşitler arasında eşitsizlik yaratılamaz. Herkes hakkındaki hükmün bir yüksek mahkeme tarafından yeniden incelenmesi hakkına sahiptir.”

Bu durumun adil yargılanma hakkını ihlal edeceği, eşitlik ilkesini zedeleyeceği anlatılan dilekçede, “Hapis cezaları için, yani hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından temyiz yolunun bir kısım mahkumiyetler için açık, bir kısım cezalar yönünden kapalı olması, kişi özgürlüğü ve güvenliği ilkesine de aykırıdır” değerlendirmesi yapıldı.

AYM’de dava açılması istendi

Yargıtay’dan beş yıl altı cezalara temyiz yolunu kapatan Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 286/2 a-b maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşınması istendi:

“Anayasanın 2, 5, 10, 36. maddelerine ve AİHS Ek 7. Protokolünün 2. maddesine açıkça aykırı olması nedeniyle CMK m. 286/2. a-b bentlerinin iptali gerekir. Anayasaya aykırılık itirazımızın ciddi bulunması ve dava dosyasının Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine ve verilecek karara kadar davanın geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.”

İfade özgürlüğü değerlendirmesi

Davanın esasına ilişkin değerlendirmelere yer verilen dilekçede Cumhuriyet davasının Türkiye’nin basın özgürlüğü/halkın haber alma hakkına vurulmuş telafisi zor bir darbe olduğu belirtilerek kararın kesinleşmesi durumunda Türkiye’de özgür yayıncılık / gazetecilik faaliyetinin yargı eliyle sona erdirileceği ifade edildi.

Davanın geçmişi

31 Ekim 2016'daki gözaltı operasyonuyla başlayan, tutuklamalarla devam eden ve ilk duruşması 24 Temmuz 2017'de yapılan Cumhuriyet gazetesi davasında karar, 25 Nisan 2018’de açıklanmıştı.  "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet’in yazar, yönetici, çizer ve muhabirlerine ceza yağmıştı. 15 kişi hakkında toplam 81 yıl, 45 gün hapis cezası verildi, üç kişi beraat etti. Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyaları ayrıldı.

Mahkemenin hükmettiği cezalar şöyle:

* Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "güveni kötüye kullanmak" suçlamasından beraatına, "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası verilmesine ve tahliyesine,

* Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 7 yıl 6 ay, Kadri Gürsel hakkında "terör örgütüne yardım" suçlamasından toplam 2 yıl 6 ay, Güray Öz hakkında "örgüte yardım" suçlamasından toplam 3 yıl 9 ay, Musa Kart hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 9 ay, Aydın Engin hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 6 yıl 3 ay, Ahmet Şık hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan toplam 7 yıl 6 ay, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Önder Çelik hakkında "terör örgütüne yardım" suçundan 3'er yıl 9'ar ay, Ahmet Kemal Aydoğdu hakkında 10 yıl, Emre İper hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün, Bülent Utku "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatına; "terör örgütüne yardım ve propaganda" suçlamasından ise 4 yıl 6 ay hapsine,

* Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın beraatına,

* Mahkumiyet alan tüm tutuksuz sanıklara adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

* Mahkumiyet ve beraat kararları oybirliğiyle alınırken, sadece Kadri Gürsel'in mahkumiyetine oy çokluğuyla hükmedildi.

* Can Dündar ve İlhanTanır'ın dosyaları ayrıldı.