Gündem
BBC Türkçe

Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen madde 343 oyla kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde TBMM Genel Kurulu'nda 343 oyla kabul edildi. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

13 Ocak 2017 23:36

Anayasa değişikliği teklifinde 9. madde TBMM Genel Kurulu'nda 343 oyla kabul edildi. Söz konusu madde, Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.

485 milletvekilinin katıldığı 9. maddeye ilişkin oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boş, 2 de geçersiz oy çıktı.

İlgili maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamayacak.

Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen Cumhurbaşkanının görevi de sona erecek.

Yüce Divan'a sevk için Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyu aranacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir