Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: İnsan haklarına saygılı bir adalet sistemi konusunda kimsenin şüphesi olmasın

"Hükümetimiz çalışanın ve işçinin yanında bir tavır sergilemiştir, enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

11 Aralık 2018 04:13

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Anayasa değişiklikleri yanında başta temel kanunlarımızın olmak üzere tüm mevzuatımızı yeniledik. Türk Ceza Kanunu dahil önemli yasaları çağın ihtiyaçları dikkate alınarak demokratik hukuk devletine uygun bir biçimde yeniledik. İnsan haklarına saygılı bir adalet sistemi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın” açıklamasında bulundu.

"Enflasyonla mücadelede en önemli hedeflerimizden birisidir" diyen Oktay, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Yüksek enflasyonla yaşamanın bilincindeyiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette enflasyonu düşürme mücadelemizde kararlı bir mücadeleye sahibiz. Mümkün olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 2002 yılında her 100 TL'lik vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası faize giderken 2019'da yaklaşık yüzde 16'sı faize gidecektir. İstihdamı arttırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizi uygulayacağız." ifadesini kullandı. 

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım Başkanlığı'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarda bulundu.

Oktay, “Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak vardır" diye konuştu.

"Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlamlılığına şahit olduk"

Fuat Oktay, "Türkiye artık küresel ekonomiye entegre olmuş, mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe de önemli mesafeler kaydetmiştir. Bu başarı küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Sıkılaşan finansal şartlar ve jeopolitik gerginliklerle birlikte küresel büyüme tahminleri bu yıl için aşağı doğru güncellenmiştir. 2008'de yaşanan küresel finans kriz birçok ülkede inancı ortaya çıkarmıştır. Reform uygulamaların istenen hızda gerçekleştirilememesi, üretim göstergelerin birçok ülkede yavaşlamaya işaret etmesi bir diğer risktir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmelerde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir kez daha şahit olduk." dedi.

"Hükümetimiz çalışanın ve işçinin yanında bir tavır sergilemiştir"

"AK Parti iktidarlarımız döneminde makro politikalar ve yapısal reformlar sayesinde ekonomimizi büyüterek ülkemizi bir üst lige yükselttik." diyen Fuat Oktay, " Kadınlar başta olmak üzere iş gücüne katılım oranının yanında istihdam seviyesi de sürekli olarak artmaktadır. Devletimiz çalışanını, işçisini koruyan bir tavır sergilemektedir. İstihdam piyasasını desteklemek üzere sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok tedbiri hayata geçirdik. 2018 yılında yeni ekonomik programda öngördüğümüz şekilde ekonomimiz dengeye girmiştir. Türkiye'de daha güçlenen ekonominin toparlanmasının sağlanması sağlıklı büyüme hedeflerine uyumluluk arz etmektedir. Üretim ve ihracat yapımızı, düşük teknolojik yapıdan ısrarla orta ileri teknolojik yapıya taşıma kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

"Enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

Fuat Oktay, "Enflasyonla mücadelede en önemli hedeflerimizden birisidir. Yüksek enflasyonla yaşamanın bilincindeyiz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası rekabette enflasyonu düşürme mücadelemizde kararlı bir mücadeleye sahibiz. Mümkün olan her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Serbest piyasa ekonomisinin verimli şekilde işlerliğini sağlamak üzere denetleyici, düzenleyici uygulamalarla piyasa aktörleri arasında dengeyi korumak ve kollamak amacımızdır. İhtiyatlı maliye politikaları, mali disipline verdiğimiz önem, yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde sürdürdüğümüz kararlı mücadelede önemli iyileşmeler sağladık. Başarılı ve ihtiyatlı maliye politikaları sayesinde faiz giderlerinin gayri safi yurtdışı hasıla oranı düşürülmüştür." diye konuştu.

"Sosyal alanlardaki destek politikalarımız devam edecektir"

Fuat Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında her 100 TL'lik vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası faize giderken 2019'da yaklaşık yüzde 16'sı faize gidecektir. İstihdamı arttırma ve gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimizi uygulayacağız. Bütçeden faize harcanan kaynakları azaltırken, doğrudan vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacak sosyal desteklere, eğitime, sağlığa, tarımsal kaynakları sürekli arttırdık. Sosyal yardımlar alanında korumaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardımların sunulması, kimsesiz çocuklara eğitici hizmetleri, aile sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını sağlamaya amaçladık."

"Dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk"

Oktay, "Yoksullukla mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Dünyada yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduk. İhtiyaç sahiplerine sosyal yardımda bulunduk. Sağlıkta, istihdamda fırsat eşitliği sağlanması için önemli adımlar attık. 382 bin engelli vatandaşımızın istihdamını sağladık. İktidar olarak daima şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarından 23 bin 139 kişinin istihdamını gerçekleştirdik. Kadın ve gençlerimizin istihdamını destekledik. Kadın istihdamımız 3 milyon 375 bin kişi artmıştır. Kadın istihdamını yüzde 62 oranında arttıran ülkemiz OECD ve AB ülkeleri arasında ilk sıraya yükselmiştir." dedi.

"Ülke genelinde üniversite sayımız 207'ye çıkmıştır"

"Bütçemizde en yüksek payı 161 milyar TL ile eğitime ayırdık." diyen Oktay, "AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayırdığımız kaynaklarının artmasıyla birlikte okullaşma oranı artmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel olmak üzere 68 bin 471 okulumuzda 1 milyon 126 bin 821 öğretmen ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde 12'ye düşmüştür. Öğretmen doluluk oranları yükseltilmiştir. Üniversite sayımız 207'ye ulaşmıştır.Bundan sonraki çalışmalarımız artık niteliğin daha da üst seviyeye çıkartılması olacaktır. Yurt ve burs imkanlarını da arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilere burs ve kredi miktarı aylık 550 tl ödenecektir

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü.

"Aylık 470 TL olan burs kredi miktarı aylık 550 TL olarak ödenecektir. Doktora öğrencilerine aylık 1000 TL burs ve kredi ödemeleri yapılacaktır. Sağlığa ayırdığımız kaynaklarla hizmetin kalitesini yükselttik. Sağlık hizmetlerimizde gelişim, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı olarak programlarımızı oluşturuyoruz. Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden olan anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı alınan önlemler sayesinde hızla düşürülmüştür. Yaşam süresi 72,5'tan 78'e çıkarılmıştır. Şehir hastaneleri projelerini hayata geçirdik. Şu ana kadar Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Eskişehir ve Manisa'da şehir hastanelerini hizmete açtık."

 "Adalet sistemi konusunda hiç kimsenin bir şüphesi olmasın"

Oktay, "Anayasa değişiklikleri yanında başta temel kanunlarımızın olmak üzere tüm mevzuatımızı yeniledik. Türk Ceza Kanunu dahil önemli yasaları çağın ihtiyaçları dikkate alınarak demokratik hukuk devletine uygun bir biçimde yeniledik. İnsan haklarına saygılı bir adalet sistemi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mahkeme sayısını 6 bin 489'a, idari yargıda 195'e çıkarttık. Bölge idare ve bölge adliye mahkemelerin devreye girmesiyle Yargıtay'ın iş gücü azalmıştır. Ayrıca bodrum katlarında konumlanmış adliyeler yerine modern ihtiyaçlara cevap veren binalar inşa edilmiştir." şeklinde konuştu.

"Üretim reformunu ülke genelinde güçlü ve dengeli şekilde yayıyoruz"

Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde sağlık turizmi, kış, konferans ve fuar turizmi gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelinden etkin bir şekilde faydalanabilmeyi hedefliyoruz. Turist sayısını daha da arttıracağız. Turizm gelirlerini de arttırmayı hedefliyoruz. Turizmde tanıtım faaliyetlerimiz çok önemli bir rol oynayacaktır. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzla sanayimizin gücüne güç katmak ve rekabeti arttırmak için üretim reformunu ülke geneline güçlü ve dengeli biçimde yayıyoruz.

"Marka başvurularında Avrupa ülkelerinde birinci sıradayız"

KOSGEB kanalıyla KOBİ'lerimizi yerli ve milli sanayi için destekliyoruz. TÜBİTAK vasıtasıyla birçok proje ve destek programıyla milli ve özgün projelerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Marka başvurularında yıllık 120 binin üzerinde başvuruyla Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz. Tasarım alanında 45 binin üzerinde başvuruyla Avrupa'da ikinci sıradayız. 12 binin üzerinde yerli buluş başvurusuna ulaşılmıştır."

"Kimlikli şehirler oluşturmak üzere millet bahçeleri yapıyoruz"

"Mazot, kimyevi gübre, organik tarım uygulamaları, fındık üreticilerine desteklerle, küçük aile şirketlerine destekler veriyoruz." diyen Oktay, "Gübre ve yemden alınan KDV'yi tamamen kaldırdık. Çiftçilerimize 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden' dedik. Yerel hizmetlerin yerinde daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesi için mahalli idarelere hem daha fazla görev ve sorumluluk verdik hem de bütçeden ayrılan kaynağı arttırdık. Yerel yönetimlere ayırdığımız yüzde 28.4 artışla yaklaşık 84 milyar TL olmuştur. Şehirlerimizi daha yeşil yaşam alanlarına dönüştürmek ve kimlikli şehirler oluşturmak üzere millet bahçeleri yapıyoruz. Planladığımız projelerle hedefimiz ilk etapta kişi başına düşen yeşil alan miktarını İstanbul'da yüzde 10, Ankara'da yüzde 6 arttırmaktır." ifadesini kullandı.

"Doğalgaz yılsonu itibarıyla 81 ilimize ulaştırılacaktır"

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarı zamanında enerji sektöründe çok önemli ilerlemeler kaydettik. 2108 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yüzde 177 artmıştır. Doğalgaz yıl sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamına ulaştırılacaktır. Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon potansiyelin keşfedilmesi için milli gemilerimizle detaylı sismik aramalar yürütmekteyiz. Derin ve sığ deniz sondajlarının da yine milli sondaj gemilerimizle yürütmek için ilk milli sondaj gemimiz Fatih'i kullanıyoruz."