Gündem

Cumhurbaşkanı Gül SPK ve Bütçe Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, Sermaye Piyasası Kanunu ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı

30 Aralık 2012 01:45

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sermaye Piyasası Kanunu ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Gül, onayladığı kanunları, Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanacak, bu izahname SPK'ca onaylanacak. İzahnamelerin, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanma zorunluluğu kaldırılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu ile yatırımcıların, yatırım kuruluşlarındaki nakit ve sermaye piyasası araçları ve mal varlığı, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

Üst üste 5 yıl dönem zararı eden halka açık ortaklıklarda, yönetim kuruluna aday göstermeye ilişkin imtiyazlar, SPK kararı ile kalkacak.

İhraççıların, ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, kurulca belirlenecek limiti geçemeyecek.

SPK, izni aldıktan sonra 1 yıl süreyle faaliyette bulunmayan kuruluşun belgesini iptal edebilecek.

Kanuna göre, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, ''Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'' olarak yeniden yapılandırılacak. Birlik, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren yatırım şirketleri ve kolektif yatırım şirketlerinin üye olacağı bir meslek örgütü haline getirilecek.

 

İMKB yerine "Borsa İstanbul" kurulacak

 

Kanuna göre, İMKB ve İstanbul Altın Borsası'nın yerine ''Borsa İstanbul'' kurulacak. İMKB'nin İstinye'deki taşınmazları Milli Eğitim  Bakanlığı'na devredilecek. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan bilgi ve haber verenler, 2-5 yıl hapis cezası alacak.

 

Kamuya 79 bin personel

 

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre de Türkiye'nin 2013 yılında, bütçe giderleri 404 milyar lira, bütçe gelirleri 370,1 milyar lira, bütçe açığı ise 34 milyar lira olarak öngörüldü. Kamuya 14 bini üniversiteler olmak üzere toplam 79 bin personel atanabilecek.