Gündem

Cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken 100 bin imza süreci nasıl işleyecek?

Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK'ya iletilecek

28 Nisan 2018 12:58

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği usul ve esaslara göre, ittifaka yeni bir siyasi partinin dahil edilmesi için son tarih 6 Mayıs. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı aday gösterme sürecinde sadece bir aday için ve bir kez teklifte bulunabilecek, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak. Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek. Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlileri de (belediye başkanları dahil) aday listesinin kesinleştiği 13 Mayıs 2018 Pazar günü görevlerinden ayrılmış sayı- lacak. Bu durum YSK tarafından, aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma bildirilecek. CHP’nin muhtemel adayları arasında gösterilen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, aday gösterilmesi halinde 13 Mayıs’a kadar görevde kalacak. Bu tarihten sonra görevinden ayrılmış sayılacak.

YSK’nın ittifak usulüne ilişkin kararından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Seçim ittifakı seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında yapılabilecek.

- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, YSK tarafından hazırlanarak ilan edilen seçim takviminde belirlenen 6 Mayıs 2018 Pazar günü saat 17.00’ye kadar genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim edecek.

- 6 Mayıs’tan saat 17.00’den sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

- Siyasi partiler, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

- Siyasi partiler, 18 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek.

- İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün (19 Mayıs) saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

100 bin imza süreci

YSK, en çok merak edilen seç- menlerin 100 bin imza ile aday gösterme sürecine ilişkin usulleri de belirledi. Süreç, şöyle işleyecek:

- 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek kişiler, 1-2 Mayıs tarihlerinde YSK’ya başvuruda bulunacak.

- Aday, başvuru sırasında nüfus cüzdanı örneğini, onaylı diploma örneğini, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin 1 aylık brüt tutarının 10 katının (139 bin 160 TL) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzunu, adli sicil ve arşiv kaydının aslını, 6 adet 4x6 santimetre boyutlarında arka fonu beyaz vesikalık renkli fotoğraflarını ve oy pusulasında yer almak üzere fotoğrafın yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini başvuru dilekçesine ekleyecek.

- Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen seçmenler, 4-9 Mayıs tarihleri arasında ancak YSK tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

- Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kurullarına bizzat başvuracak.

- Başvuranın seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kişiler arasından teklif yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.

- Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, adaylık teklifi için yurtdışı ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak.

- Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilecek.

- Aday gösterme formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacak.

- Belirlenen süre içinde 100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilecek.