Gündem

Çocuk istismarını araştırma önergesi Meclis'ta karar yeter sayısı olmadığı için oylanmadı!

CHP ve HDP karara tepki gösterdi

24 Mayıs 2017 01:50

TBMM Genel Kurulu’nda HDP Grubunun ‘çocuk istismarının mutlak surette önlenmesi ve istismara uğrayan çocukların toplumsal yaşama adaptasyonlarının ‘ sağlanmasını öngören araştırma önergesi  görüşmeler tamamlanmasına rağmen kara yeter sayısı olmadığı için oylanmadı.  

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Taciz, tecavüz önergesini geçirmemek için, böyle bir önergeyi oylamamak için Meclis’ten kaçıyorsunuz. Sabıkanız devam ediyor” derken HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu,”Çocukların cinsel istismarıyla ilgili bir önergenin aslında kabul edilmemesi için şu anda Meclis kapatılmıştır” diye konuştu.

Karar yeter sayısı olmadığı için Genel Kurul erken saatte kapandı ancak AKP ile CHP arasında  tartışma  devam etti.  Tutanaklara yansıyan  tartışmalar şöyle.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Efendim, tutanağa geçsin: Adalet ve Kalkınma Partisi toplum yararına bir önergeyi reddedebilmek için kendi kendine karar yeter sayısı istemiştir. Bu ayıp AKP Grubuna yeter. Madem öyle, gelin oturun burada, bir de tutup karar yeter sayısı istiyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendine bak ya, sen kendine bak!

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Aynı şekilde, tutanağa geçsin diye ben önergenin ne olduğunu da bir kere daha okumak istiyorum. Çocuk istismarının mutlak surette önlenmesi, cinsel istismara uğrayan çocukların toplumsal yaşama tam iyilik hâline ulaşmış şekilde adaptasyonlarının sağlanması ve Türkiye'nin uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla… İşte bu önergeye hayır vermek için karar yeter sayısı istiyorlar maalesef.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İktidarı beceremiyorsanız bırakın arkadaşlar, iktidar olmayı beceremiyorsanız bırakın.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi işine bak, seksen senedir iktidar olamıyorsunuz, konuşma!

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur.

BAŞKAN - Yapılan üçüncü oylamada da karar yeter sayısı bulunamadığından, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkındaki (11/15) esas numaralı gensoru önergesinin …

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İktidar edemiyorsanız bırakın kardeşim. Meclisi çalıştırmak iktidarın görev alanına girer.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Çalıştırıyoruz, sıkıntı yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yazıklar olsun! Taciz, tecavüz önergesini geçirmemek için, böyle bir önergeyi oylamamak için Meclisten kaçıyorsunuz. Sabıkanız devam ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sabıkanız devam ediyor.

BAŞKAN - Tarihi söyleyeceğim ama Halkların Demokratik Partisi…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Efendim, işlemi tamamlamanız lazım efendim.

 

BAŞKAN - İşlemi tamamlayacağım, yarına ertelediğimi söyleyeceğim zaten ancak Grup Başkan Vekili sisteme girmiş, ona söz hakkı vereceğim.

Buyurunuz Sayın Kerestecioğlu.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Ben, öncelikle, yine bunun bir utanç olduğunu ama artık herhâlde utanma duygusunun kaybedilmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Çocukların cinsel istismarıyla ilgili bir önergenin aslında kabul edilmemesi için şu anda Meclis kapatılmıştır.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkanım, teşekkür ederiz.

Meclisi çalıştırma görevi iktidar partilerine aittir. Eğer bir iktidar partisi Mecliste toplantı yeter sayısını, karar yeter sayısını sağlayamıyorsa her sağlayamadığı gün onun iktidarının biraz daha aşındığı, iktidar etme yetisini kaybettiğinin tescillendiği gündür. Ama bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün, Adalet ve Kalkınma Partisi sayıyı kendisi sağlamayarak ve bunu kendi kendine tescil ettirip Meclisi kapatma gibi bir acziyetin altına imza atmaktadır. Durum, iktidar açısından bu yönüyle vahimken, bir başka yönüyle daha büyük bir vahamete işaret ediyor. Bir sabıkası var iktidar partisinin. Bir gece, bir buçukta tacizcileri, tecavüzcüleri serbest bırakacak bir yasayı getirip, o gece biz uyarmışken inat edip dört gün sonra kendi kadın kollarına hesap verememişti.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …bugün yaptırmak istemediği oylama, çocuk taciz ve tecavüzlerinin engellenmesi için bir komisyon kurulmasıdır, aynı sabıkasının altını kırmızı kalemle çizmekte, perçinlemektedir.

BAŞKAN - …ile alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen işleri sırasıyla görüşmek için, 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 18.04