Gündem
BBC Türkçe

'Cinsel istismar' tartışması: CHP AYM'yi işaret etti, AKP önergeyi çekmiyor

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "AKP cinsel istismar önergesini çekmezse, konuyu şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise önergenin af getirmediğini söyleyerek, "Önerge komisyona çekilme

21 Kasım 2016 18:42

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) altı milletvekilinin TBMM'ye getirdiği ve 'bazı cinsel istismar suçlarına af getirmekle' eleştirilen önerge Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Oylama öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ve AKP'den karşılıklı açıklamalar geldi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "AKP cinsel istismar önergesini çekmezse, konuyu şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise önergenin af getirmediğini ve doğru olduğunu söyleyerek, "Önerge komisyona çekilmeyecek. CHP'nin çalışmaları varsa görüşmeye hazırız" diye konuştu.

AKP, 'cinsel istismar' önergesinde neden eleştiriliyor?Yıldırım: 'Cinsel istismar' düzenlemesi tecavüze af değilBatı'da çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl cezalandırılıyor?

TBMM'de bir basın toplantısı düzenleyen Gök, AKP'nin "cinsel istismar" düzenlemesine gelen tepkilerin ardından, bu düzenlemeyi de içeren ve 45 maddesi kabul edilmiş olan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) tasarısını tümüyle geri çekmekten başka çaresi olmadığını, yasanın geçmesi durumunda da Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini söyledi.

CHP milletvekillerine göre, AKP'nin "bir mağduriyetin giderilmesi" olarak tanımladığı önerge, bir af niteliğinde ve Meclis'te nitelikli çoğunluğun aranacağı özel bir oylama gerektiriyor.

Levent Gök, düzenlemenin geçici, genel ve özel bir af niteliğinde olduğunu söyleyerek, böyle bir düzenlemenin yasalaşmasının Anayasa'nın 87'nci, Meclis iç tüzüğünün 92'nci maddelerine göre milletvekili sayısının beşte üçünün kabulüyle mümkün olduğunu söyledi. CHP'li Gök, düzenlemenin nitelikli çoğunluk aranmadan yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi tarafından "Rahşan affı" gibi iptal edileceğini de belirtti.

Bu gerekçeyle önergeyi "düşmüş bir önerge" olarak niteleyen Gök, "Anayasa Mahkemesine şekil yönünden, iptali yönünden götüreceğimiz tartışmasız olan bu yasanın tüm maddelerinin iptali sonucunu doğuracaktır" dedi.

Geçen hafta TBMM'de 184 oyu bulamayan önergeye göre, "cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılıyor" ve hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyor.

Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde fail hakkındaki hüküm tekrar uygulanıyor.

Anayasa'da yer alan genel ve özel af çıkarılabilmesine ilişkin 87. maddede, "TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu sağlanmalıdır" ifadesi yer alıyor.

TBMM İçtüzüğü'nün "Ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel veya özel af ilanını içeren kanun tasarı ve teklifleri" başlıklı 92. maddesinde de bu durum "Genel veya özel af ilanını içeren tasarı veya tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkündür" şeklinde tanımlanmış durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir