Gündem

CHP’nin “Darbe Komisyonu Raporu” itirazına TBMM Başkanı Kahraman yerine Komisyon Başkanı Petek yanıt verdi

CHP, TBMM Darbe Komisyonu Raporu’na itiraz dilekçesini İsmail Kahraman’a elden teslim etmişti

18 Temmuz 2017 22:29

CHP’nin, TBMM 15 Temmuz Darbe Komisyonu tarafından hazırlanan rapora son anda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘FETÖ’ iddialarının eklenmesine ilişkin itirazlarında yeni bir gelişme yaşandı. CHP’li komisyon üyelerinin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan bizzat randevu alarak teslim ettikleri itiraz dilekçesine AKP’li Komisyon Başkanı Reşat Petek’in yanıt verdiği ortaya çıktı.

Petek, CHP kanadına gönderdiği kısa yanıtta, Kılıçdaroğlu’nun rapordan çıkarılmayacağını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar örneğiyle anlattı.  Akar’ın komisyona yanıtının raporun üyelere dağıtımından sonra geldiğini belirten Petek, “Nitekim, Taslak Raporun 26.05.2017 tarihinde Komisyon üyelerine dağıtımından sonra Komisyonumuza ulaşan Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın cevabi yazısı rapora dercedilmiş, ayrıca Taslak Raporun TBMM Başkanlığına arz edilmesinden önceki son kontroller sırasında gerek şekil gerekse esasa ilişkin bazı hususlarda değişikliğe gidilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” dedi. Petek,  CHP’lilerin ek görüş eklemek için süre talebine olumlu yanıt verdi.

TIKLAYIN - CHP'nin Meclis Başkanı Kahraman'a verdiği itiraz dilekçesi

 AKP’li Komisyon Başkanı  Petek’in  CHP’lilerin  itirazlarına  gönderdiği yanıt şöyle:

 “Komisyonumuzun Taslak Raporu 26.05.2017 tarihinde ek görüş bildirilmesi talebiyle ilgi (a) yazı ekinde tarafınıza ulaştırılmıştı. Söz konusu yazıda yer verilen “Taslak Rapor, TBMM Başkanlığına sunulacağı tarihe kadar “taslak” olarak kalmaya devam edeceğinden, içerik ve sistematik açıdan tamamlama aşamasına gelmekle birlikte, söz konusu Rapordaki tespitler, bulgular, şekiller, grafikler ve tablolarda tashih niteliğinde düzeltme ve değişiklikler ile redaksiyon işlemleri yapılabilecektir.” İfadesiyle Raporun “Taslak” niteliği vurgulanarak TBMM Başkanlığına sunulacağı tarihe kadar gerekli görülebilecek değişikliklerin yapılabileceği belirtilmiştir. Nitekim, Taslak Raporun 26.05.2017 tarihinde Komisyon üyelerine dağıtımından sonra Komisyonumuza ulaşan Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın cevabi yazısı rapora dercedilmiş, ayrıca Taslak Raporun TBMM Başkanlığına arz edilmesinden önceki son kontroller sırasında gerek şekil gerekse esasa ilişkin bazı hususlarda değişikliğe gidilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlgi (b) yazı ile Komisyonumuza ulaştırılan muhalefet şerhinin de yer aldığı Komisyon Raporu 12.07.2017 tarihinde TBMM Başkanlığına arz edilmiştir. Raporun yazım süreci ile ilgili olarak 14.07.2017 tarihinde TBMM Başkanlığına yaptınız başvuru TBMM Başkanlığınca İlgi (c) yazı ile Komisyonumuza sevk, söz konusu başvurunun değerlendirilerek gereğinin yapılması istenmiştir.

İlgi © yazıya istinaden tarafınızdan ek görüş istenmesi uygun görülmüş olup söz konusu ek görüşün 20.07.2017 tarihine kadar Komisyonumuza iletilmesi rica olunur”.

 

TBMM Raporu’nda Kılıçdaroğlu’na ‘FETÖ’ suçlaması

 

TBMM Başkanlığı’na sunulan 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Raporu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “FETÖ’ye karşı tutumunun tutarsız ve çelişkilerle dolu olduğu” suçlamasına yer verilmiş, "Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir” denilmişti. 

Raporda, Kılıçdaroğlu hakkında yer alan bölüm şöyle: 

"15 Temmuz FETÖ darbe girişimini müteakip siyasi hayatta oluşan birlik ve beraberlik ruhunun bir göstergesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ile MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ’ye karşı açtığı tazminat davalarını geri çektiğine ilişkin ilgili mahkemelere dilekçe ile başvurmuş ve davalarından vazgeçmiştir. Bu iyi niyet göstergesi karşılıksız kalmamış CHP lideri Kemal KILIÇDAROĞLU da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN hakkında açtığı davaları ve şikayet dilekçelerinin tamamını geri çekmiştir.

Ancak bazı siyasi partilerin özellikle ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’ye karşı tutumunun tutarsız ve çelişkilerle dolu olduğuna dair bir parantez açmakta fayda bulunmaktadır. Her ne kadar 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin hemen akabinde CHP, FETÖ’yle mücadele bağlamında bazı olumlu, uzlaşmacı ve işbirliğine açık mesajlar vermiş olsa da, ilerleyen süreçte bu tavrı değişim göstermiştir. Ayrıca, Ana muhalefet partisinin FETÖ’ye ilişkin tavrının darbe öncesinde de çelişkili olduğunu hatırlatmakta fayda bulunmaktadır.

Şöyle ki; yukarıda anlatılan süreçler yaşanırken, Ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır.

Ana muhalefet partisi liderinin ‘FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir."

 

“Seçimlerde FETÖ’nün sağladığı görsel ve işitsel malzemelerle siyasi propaganda yaptı“

 

"Anılan partinin lideri, özellikle 2014 mahalli seçimleri, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanyaları süresince FETÖ’nün sağladığı görsel ve işitsel malzemelerle siyasi propaganda yapmış, siyasi rakiplerini montaj örgüt tapeleriyle yıpratmaya, hatta örgütle amaç birliği içine girerek siyasetten tasfiye etmeye bir strateji dâhilinde gayret sarf etmiştir.

Ana muhalefet partisinin lider ve yöneticileri bir suç örgütü olduğu ortaya çıkmış olan FETÖ’yle böylesine iltisaklar ve meşru siyaset açısından hukuk dışı, kabul edilemez irtibatlar geliştirirken, hem siyasi rakipleri tarafından, hem devlet organları tarafından, hem de kendi partisinin yöneticileri tarafından (Örneğin Prof. Birgül Ayman Güler-CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi) defalarca uyarılmıştır.

CHP’nin bir yöneticisi olan siyaset profesörü Birgül Ayman Güler bu durumu “CHP cemaatle ittifak yapmıştır” şeklinde açık bir dille eleştirmiş ve bu eleştirileri nedeniyle partisinden ihraç edilmiştir.

Diğer taraftan, hakkında hukuki işlem başlatılan FETÖ/PDY irtibat ve iltisaklı basın kuruluşları, banka ve şirketlere CHP’li üyeler tarafından sahip çıkılmış ve korunmaya çalışılmıştır.

Bu süreçler içerisinde karşılaşılan en ilginç durum ise şudur: FETÖ liderinin söylem ve analizleri bir süre sonra CHP liderinin siyasi argümanlarına dönüşmeye başlamıştır.

Yenikapı mitingine katılan CHP lideri partiler arasında oluşan birlik ve dayanışma ruhuna katkı verirken, bir süre sonra FETÖ/PDY ilişkileri nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma başlatılan şüpheli ve sanıkları himayeye yönelik söylemleri ile birlik ve beraberliği bozucu davranışlar göstermeye başlamıştır.

Komisyon çalışmalarımız sürecinde 15 Temmuz’un FETÖ’nün darbe girişimi olduğu gerçekliği kabul edilip, “darbe girişiminin bütünüyle senaryo olduğu” iddiaları reddedildiği halde rapor yazım sürecinde CHP Genel Başkanı, FETÖ/PDY’nin söylemleriyle örtüşür biçimde “kontrollü darbe”den söz etmeye başlamıştır.

CHP liderinin özellikle 17/25 Aralık’tan sonra FETÖ’yle senkronize davranışlar sergilemesinin, söylem birliği içine girmesinin, FETÖ’nün servis ettiği hukuk dışı malzemeleri kullanmasının, 15 Temmuz sonrası FETÖ davalarına gösterdiği karşıtlık ve FETÖ’yü aklama girişimlerinin bir anayasal kurum olan ana muhalefet partisi tarafından niçin ısrarla bir politika tarzı olarak benimsendiği anlaşılmamaktadır