Gündem

CHP'NİN BAŞVURULARI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 19:39

-CHP'NİN BAŞVURULARI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istediği 5 kanuna ilişkin davaları oybirliğiyle esastan görüşmeye karar verdi. CHP, Kooperatifler Kanunu ile bazı KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Kamulaştırma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme, CHP'nin kanunlara ilişkin başvurusunun ilk incelemesini bugünkü toplantısında ele aldı. Yüksek Mahkeme, CHP'nin, iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istediği 5 kanuna ilişkin davaları oybirliğiyle esastan görüşmeye karar verdi. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemlerini de esasla birlikte karara bağlayacak. CHP'nin yaptığı başvuruda, Kooperatifler Kanunu'nun, kontrolörlerin seçilme, çalışma esasları ile görev ve yetkilerinin tüzükle belirlenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kooperatifler ve üst birliklerinin yöneticilerini görevden alabilmesine olanak sağlayan hükümlerinin iptali istenmişti. Maden Kanunu'nun, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine izin veren hükümlerine itiraz edilmişti. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun, süs kuşları ve hayvanları satan iş yerlerine sadece bu bitki ve hayvanlarla ilgili tıbbi ürünler satma sınırlaması getiren, hayvan kökenli gıdaların denetimini sadece veteriner hekimlere bırakan, çeşitli konularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına yetki veren hükümlerinin iptali talep edilmişti. Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik öngören yasanın da malı kamulaştırılan kişinin sadece tazminat davası açabilmesine olanak sağlayan hükümleri ile kamulaştırma bedellerinin ödenmesi konusunda sınırlamalar içeren hükümlerinin iptali ve yürütmesinin duruldurulması için başvurulmuştu. Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ise  ''Büyükelçi, nezdinde görevli bulunduğu ve akredite edildiği ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Cumhurbaşkanını ve Hükümeti temsil eder'' hükmündeki ''ve Hükümeti'' ibaresinin iptali talep edilmişti.