Gündem

CHP'nin 'aile sigortası'na AKP'li desteği

80 il, 275 ilçe ve 26 köyde GPS yöntemiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketten, CHP'nin aile sigortası modeline yüzde 57 oranında destek çıktı.

21 Mart 2011 02:00

T24 - 80 il, 275 ilçe ve 26 köyde GPS yöntemiyle yüz yüze görüşülerek yapılan anketten, CHP'nin aile sigortası modeline yüzde 57 oranında destek çıktı. AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 38'i de bu sistemi istiyor.

İKSara'nın 8-12 Mart 2011 tarihleri arasında Türkiye'yi coğrafi ve bölgesel seçmen nüfusu bakımından temsil eden 2032 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, CHP'nin gündeme getirdiği aile sigortası projesi seçmenlerin yüzde 57'sinin desteğini alıyor.

Akşam gazetesinden Şenay Yıldız'ın haberine gçre; 'CHP'nin sosyal güvencesi olmayanlar için geliştirdiği 'Aile Sigortası Projesi'ni destekliyor musunuz?' sorusuna AKP'ye oy vereceklerini söyleyen seçmenlerin yüzde 38'i 'destekliyorum', yüzde 43'ü 'desteklemiyorum' yanıtını verdi. Projeye en fazla desteği yüzde 91 ile CHP seçmeni verirken, bunu yüzde 68 ile BDP ve yüzde 53 ile MHP seçmeni izledi. Kararsızların yüzde 40'ı da projeye destek verdiğini belirtti. Böylece, aile sigortasının tüm seçmenler arasında yüzde 57 oranında desteklendiği belirlendi.


Yüzde 16 duymamış

Aile sigortasına en fazla karşı çıkan grup yüzde 43 ile AKP seçmeni oldu. Desteklemeyenler sıralamasında AKP'yi yüzde 29 ile MHP, yüzde 28 ile kararsızlar ve yüzde 14 ile BDP seçmeni izledi. Ankette dikkati çeken bir unsur ise, CHP seçmeninin yüzde 5'inin kendi partilerinin gündeme getirdiği projeyi desteklemediklerini ifade etmeleri oldu. Öte yandan, AKP, MHP ve BDP seçmenlerinin yüzde 18'i, kararsızların yüzde 32'si ile CHP seçmenin yüzde 4'ü projeyi 'duymadıklarını' söyledi. Böylece toplam seçmenlerin yüzde 16'sının projeden haberdar olmadıkları belirlendi.


Mutabakat sağladık

Bu veriler, AKŞAM'da on gün önce yayımladığımız anket verilerinde ortaya çıkan siyasi kutuplaşmanın aile sigortası kavramı ile biraz aşıldığının ortaya çıkması bakımından önem taşıyor. Projeyi bilmeyenleri yok sayarak bir oranlama yaptığımız zaman, projeye destek verenlerin oranı yüzde 67'e çıkarken, karşı çıkanlarınki ise 33 oluyor.


Eğitim düzeyi önemli değişken

Aile sigortasına destek verilip verilmediğini eğitim gruplarına göre analiz ettiğimiz zaman, 'projeyi duymadım' diyenlerin oranının eğitim seviyesi düştükçe arttığı, projeye verilen desteğin eğitim düzeyi arttıkça yükseldiği görülüyor. Buna göre 'projeyi destekliyorum' diyenlerin oranı üniversite mezunlarında yüzde 63.3, lise mezunlarında yüzde 57.74, ortaokul mezunlarında yüzde 55.34, ilkokul mezunlarında yüzde 53.51, okur yazar olmayanlarda ise yüzde 52.41 olarak belirlendi.


Üniversiteli en haberdar

'Projeyi duymadığını' söyleyenlerin oranı üniversite mezunları arasında yüzde 11.61, lise mezunlarında yüzde 16.24, ortaokul mezunlarında yüzde 14.23, ilkokul mezunlarında yüzde 18.96, okur-yazar olmayanlarda yüzde 19.31 oldu. Öte yandan, aile sigortasını 'desteklemediğini' belirtenlerin oranı üniversite mezunlarında yüzde 25.09, lise mezunlarında yüzde 26.02, ortaokul mezunlarında yüzde 30.43, ilkokul mezunlarında yüzde 27.53, okur-yazar olmayanlarda ise yüzde 28.28.


AKP'yi iktidara taşıyan ev kadınları CHP'nin projesine 'evet' diyor

İKSara'nın şubat ayında yaptığı ankette yüzde 58.83 ile AKP'ye oy verdiği belirlenen ev kadınlarının yüzde 57.23'ü CHP'nin gündeme taşıdığı aile sigortasına destek verdiğini söyledi

'Aİle sigortasını destekliyor musunuz?' sorusuna verilen yanıtlar, meslek grupları açısından incelendiği zaman tüm gruplarda projeye yüzde 50'nin üzerinde destek verildiği belirlendi. Buna göre, aile sigortasına en fazla destek veren grup yüzde 60.28 ile işsizler oldu. Bunu, yüzde 58.95 ile öğrenciler, yüzde 57.46 ile memurlar, yüzde 57.23 ile ev kadınları, yüzde 57.22 ile serbest meslek sahipleri, yüzde 55.42 ile işçiler ve yüzde 54.34 ile emekliler izledi.


En karşı memurlar

Bu verilerde ilgi çeken unsur, AKŞAM'ın yayımladığı bir önceki İKSara anketinde AKP'ye en çok oy veren meslek grubu olduğu belirlenen ev kadınlarının yüzde 20.18 ile projeden en habersiz kesim olmaları ve buna rağmen yüzde 57.23 gibi çok yüksek bir oranda destek verdiklerinin belirlenmesi.

Aile sigortasına karşı çıkanlar arasında memurlar yüzde 32.04 ile birinci sıraya oturuyor. Bunu, yüzde 30.75 ile serbest meslek sahipleri, yüzde 29.48 ile emekliler, yüzde 28.53 ile işçiler, yüzde 22.59 ile ev kadınları, yüzde 22.11 ile öğrenciler ve yüzde 21.28 ile işsizler izledi. Buna göre, CHP'nin ortaya attığı aile sigortası AKP dahil bütün siyasi parti seçmenlerinden önemli oranda destek görüyor.


Kutuplaşmada uzlaştık

Seçmenlere ülke gündeminde çok tartışma yaratan 'Türkiye'de siyasi kutuplaşma var mı?' sorusu da yöneltildi ve yüzde 55'nin siyasi bir kutuplaşma olduğu görüşünde buluştuğu belirlendi. Siyasi kutuplaşmanın olduğunu en fazla dile getiren grup yüzde 73 ile CHP seçmeni oldu. Bunu, yüzde 65 ile MHP, yüzde 53 ile BDP ve yüzde 51 ile kararsızlar izledi. AKP seçmeni yüzde 42 ile 'siyasi kutuplaşma olduğunu en az düşünen kesim' olarak karşımıza çıkıyor.

Bununla beraber, 'kutuplaşma yok' diyenler arasında AKP seçmeni yüzde 32 ile birinci sıraya oturdu. 'Kutuplaşma yok' diyenler kategorisinde AKP'yi yüzde 19 ile MHP, yüzde 12 ile CHP ve kararsızlar, yüzde 11 ile BDP izledi. Tüm seçmenler arasında 'kutuplaşma yok' diyenlerin oranı sadece yüzde 22 olurken, yüzde 23'ü kutuplaşma olup olmadığı konusunda 'kararsız' olduğunu belirtti.

İKSara, bu verilerin 'Türkiye'de tüm siyasi parti seçmenlerinin üzerinde anlaştığı nadir konulardan birinin ülkedeki siyasi kutuplaşmanın varlığı' olduğuna ve 'toplumdaki kutuplaşmadan bıkmış geniş bir kesim bulunduğuna' dikkat çekiyor.