Gündem

CHP’li Tanal, YSK’yı İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikâyet etti

“YSK, kanunun emredici hükmü karşısında yorum yapma yetkisine sahip değildir”

04 Mayıs 2017 00:42

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda ‘mühürsüz oylarla’ ilgili verdiği kararları CHP tarafından uluslararası hukuk alanına taşınmaya hazırlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) için iki önemli kuruma şikâyet başvurusunda bulunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na, "YSK’nin 16 Nisan 2017 tarihinde aldığı 560 sayılı kararın seçme ve seçilme hakkının etkin ihlali olup, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunun 6701 sayılı  kanunun 9.maddesi (f )bendi uyarınca  tespit edilmesi" talebinde  bulundu.

“YSK, kanunun emredici hükmü karşısında yorum yapma yetkisine sahip değildir”

Tanal,  her iki kuruma başvurusunda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Kanunu ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna dikkat çekti ve 16 Nisan Anayasa değişiklik oylamasında oy sayımı devam ederken  YSK’nin ‘ mühürlenmeyen  oyların  geçerli kabul edilmesi’ yönündeki kararın, 298 Sayılı Kanunun 77, 98 ve 103. maddelerinin emredici hükümlerine aykırı olduğunu bildirdi.

 “Yüksek Seçim Kurulu, kanunun emredici hükmü karşısında yorum yapma yetkisine sahip değildir.  Kanunda herhangi bir boşluk bulunmadığı halde, kanun hükmünü geçersiz kılarak Anayasa ve münhasıran TBMM’ye tanınmış kanunları değiştirme yetkisini kendisine tanımış açıkça yetki gaspında  bulunmuştur.

Bu anayasanın 2. Maddesinde düzenlenmiş hukuk devleti ilkesinin ihlalidir. Hukuk devleti idarenin eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı kaldığı, her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolunun açık olduğu devleti ifade eder. Söz konusu karar ayrıca Anayasanın 67. Maddesi ile AIHS 1 no’lu ek protokolün 3.maddesinin de ihlali niteliğindedir. AIHS 1 No’lu ek protokolün 3. Maddesi her ne kadar ‘yasama organı seçimlerinde halkın kanaatini özgürce açıklamasından ‘ bahsetse de YSK’nin 560 sayılı kararı söz konusu maddenin ihlali niteliğindedir.”

Başvuru metni şöyle: