Gündem

CHP’li Özcan: ‘Dindar anayasa’ diyenlerin kafasıyla IŞİD’inki aynı!

Özcan, özür dilemeyeceğini söyledi

27 Nisan 2016 23:20

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, “Yeni anayasada laiklik olmamalı, dindar anayasa olmalı” önerisini sunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a “Bunun kafası, IŞİD kafası gibi” ifadesini kullanınca AKP’liler topluca kürsüye yürüdü. Genel Kurul’da abluka altına alınan  Özcan,  Kahraman’a sözlerinden geri adım atmayınca üç birleşim oturuma katılmama cezası aldı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay,  oturumu yöneten AKP’li Ahmet Aydın’a CHP’li Özcan’a linç girişiminde bulunduğunu kürsüye yürüyen AKP’lilere  iç tüzük uyarınca  ceza verilmesi gerektiğini söyledi.  Uzun bir aranın andından açılan genel kurulda CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Özcan’ın sözlerinin ağır eleştiriye girdiğini ve bundan dolayı özür dilemeyeceğini söyledi.

Genel Kurul’da Kahraman kavgası tutanaklara şöyle yansıdı:

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Bir dakika, devam edeyim.

En son, Sayın Cumhurbaşkanı bile çıktı "Katılmıyorum, kendi görüşü." dedi. Şimdi, eğer bu doğruysa, -herhangi bir konudan bahsetmiyoruz, laiklikten bahsediyoruz, laikliğin Anayasa'dan çıkartılması meselesinden, "Dindar bir anayasa yapalım." diyen bir Meclis Başkanından bahsediyoruz- hiçbiriniz sahip çıkmıyorsanız, artık bu Meclis Başkanının siyasi olarak bir alt yapısı kalmamıştır; Sayın Meclis Başkanı -siz samimiyseniz- görevini derhâl bıraksın bana göre.

Siyaseten yapması gereken, doğru olan da bu. Arkadaşlar, böyle bir Meclis Başkanı nasıl, bir Anayasa Uzlaşma Komisyonuna Başkanlık edecek? Bunun kafası, IŞİD kafası gibi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

TANJU ÖZCAN (Devamla) - "Laikliği Anayasa'dan çıkartalım, dindar bir Anayasa ortaya koyalım." Böyle bir şey olabilir mi!

Arkadaşlar, şu konuya da…

BAŞKAN - Sayın Özcan, Sayın Özcan… Sizi uyarıyorum, lütfen özür dileyin. Sayın Meclis Başkanına "IŞİD kafası…" Bundan dolayı özür dilemenizi bekliyoruz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, sözlerimi tamamlamama müsaade ederseniz gayet iyi anlaşılacak.

BAŞKAN - Özür dilemenizi bekliyorum sizden.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Sayın milletvekilleri…

BAŞKAN - Sayın Özcan, lütfen bundan dolayı özür dileyin.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Lütfen, ben sözlerimi tamamlayayım, yeterli olmazsa konuşuruz. (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Bakın, bundan dolayı özür dileyin. Sayın Meclis Başkanını bu şekilde itham edemezsiniz.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Ya da Sayın milletvekilleri, siz şunu mu yapmaya çalışıyorsunuz: Sayın Meclis Başkanının bu sözlerini söyleyip…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

TANJU ÖZCAN (Devamla) - …Türkiye'de bir…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Hayatınız teröre destekle geçti be! Bütün problemlerin altında siz varsınız!

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Yani siz bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye mi çalışıyorsunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Yazıklar olsun be! Özür dileyin.

BAŞKAN - Şimdi, İç Tüzük 66'yı okuyorum, birincisi…

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Sensin IŞİD kafası, sen!

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Özür dileyecek, öyle yok!

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) - Senden iyi eşek mi var!

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Özür dileyecek!

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Hiç utanma, sıkılma yok mu, hiç utanma sıkılma ya! Bütün teröristlerin altındasınız be, bütün yaşanan pislikler sizin altınızda… Yazıklar olsun!

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Ahlaksız! Her zaman burada hakaret edemezsin!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Bütün darbelerin arkasında CHP vardır!

BAŞKAN - Ben öncelikle şunu soruyorum: Özür dileyecek misiniz? Özür dileyecek misiniz önce?

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, konuşmacımız süresini tamamlasın, tutanaklara bakar, birlikte bir değerlendirme yaparız. Konuşmasını tamamlasın lütfen.

ORHAN ATALAY (Ardahan - Millete hakaret etti!

BAŞKAN - Sayın Özcan, özür dileyecekseniz buyurun.

Buyurun, açtım, özür dileyin.

(Kürsü önünde toplanmalar)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, milletvekillerini oturtmadan bu baskıyla olur mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Sayın Başkan, konuşmamın tamamını bitirdiğimde hâlâ böyle bir ihtiyaç olursa değerlendirin. Böyle bir şey yok… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Hayır, özür dileyecek.

ORHAN ATALAY (Ardahan - Özür dilemeden oradan gitmeyecek.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Ne diyeceğimi bilmiyorsunuz, lütfen konuşmamı tamamlamama müsaade edin, ondan sonra özür dilememiz gerekirse duruma bakarız.

BAŞKAN - Buyurun, özür dileyin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Biz gerekeni yaparız sayın milletvekilleri, lütfen herkes yerine otursun.

Buyurun Sayın Özcan.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - Şimdi, Sayın Meclis Başkanı, eğer bu konuşmaları gerçekten kendi düşüncesi olarak ifade etmişse, o zaman şunu konuşmamız gerekiyor… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Hâlâ konuşmaya devam ediyor!

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, mikrofonu keser misiniz?

BAŞKAN - Ya, sayın milletvekilleri, bir saniye…

ORHAN ATALAY (Ardahan - Özür dile, özür!

AHMET HAMDİ ÇAMLI (İstanbul) - Özür dile! Rezil herif.

TANJU ÖZCAN (Devamla) - O zaman bu ülkede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne iş yapıyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının görevi Yargıtay Kanunu'nun 27'nci maddesinin (4)'üncü fıkrasında açık bir şekilde düzenlenmiş. Doğru mu arkadaşlar? (Kürsü önünde toplanmalar, gürültüler